Formatie Van Zwieten wint vrijeformatiepartij in Minnertsga

Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra hebben woensdag de vrijeformatiepartij van Minnertsga in de wacht gesleept. In de finale waren zij met 5-4 e n 6-2 te sterk voor Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.
© Henk Bootsma
Menno van Zwieten over de wedstrijd in Minnertsga
Van Zwieten en de zijnen leken op een gemakkelijke overwinning af te stevenen. In de finale stonden ze op een gegeven moment met 4-1 voor. Maar het partuur van Bergsma wist zich echter terug te vechten tot een stand van 4-4. Het negende eerst was voor Van Zwieten en toen konden zij de wedstrijd beslissen. Het is de tweede seizoensoverwinning voor deze formatie.
Opvallend in Minnertsga was het verlies van de topformatie Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij verloren in de eerste ronde kansloos met 5-2 en 6-0 van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.
Menno van Zwieten: "Alle kearen krekt net, mar no wol
Formaasje Van Zwieten wint frijeformaasjepartij yn Minnertsgea
Bij de vrouwen waren de kransen voor Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Zij wonnen in de finale met 5-3 en 6-6 van de andere topformatie: Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De derde prijs bij de vrouwen was voor Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.
Hans Wassenaar