Provincie en waterschap lanceren website over veenweidegebied

De provincie en Wetterskip Fryslân hebben maandag een website over het veenweidegebied online gezet. De site Veenweide Fryslân geeft informatie over de Friese Veenweidevisie. Op de website is te lezen welke projecten en onderzoeken worden uitgevoerd en waar dat gebeurt.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
De Veenweidevisie werd in 2015 opgezet op initiatief van de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied. Hoe de ambities uit de Veenweidevisie zullen worden uitgevoerd, is beschreven in het uitvoeringsprogramma.
Om het unieke karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, werken de provincie, Wetterskip Fryslân, landbouworganisaties, de Friese Milieu Federatie, belangenorganisaties en inwoners van het gebied samen om de bodemdaling te beperken.