Besluit over zandsuppleties bij Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld

Het besluit over de zandsuppleties voor de kust bij Schiermonnikoog is met een jaar uitgesteld. Rijkswaterstaat verwacht dat de noordwestkant van het eiland op natuurlijke wijze kan herstellen van de erosie, maar dat is nog niet zeker. Daarom wordt de situatie volgend jaar opnieuw bekeken. Door uitstel van de suppleties komt de veiligheid van het eiland niet in gevaar, zeggen Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.
© Omrop Fryslân, Ronald van der Pol
Er zal volgend jaar in overleg met experts worden gekeken hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast het opspuiten van extra zand ook alternatieven zijn om de waterveiligheid te waarborgen. Ook is er een jaar langer tijd om met inwoners van het eiland in gesprek te gaan. Het betekent dat mogelijk zandsuppletie niet dan in 2021 kunnen plaatsvinden.

Alternatieven

Volgens adviseur waterveiligheid Robert Zijlstra van Rijkswaterstaat wordt de kust van Schiermonnikoog ieder jaar gemeten. Nu het besluit een jaar wordt verschoven, is er extra tijd om te kijken of er ook alternatieven zijn. Daarbij wordt gelet op de natuur, maar natuurlijk ook op de veiligheid.
© Rykswettersteat
Een van de mogelijke alternatieven is het verstereken van één duin aan de noordwestkant van het eiland. Die heeft een belangrijke functie als waterkering en is daarom van belang voor de waterveiligheid.
Een ander 'alternatief' is dat de kust uit zichzelf weer aangroeit. "We hebben periodes waarin de kust erodeert en periodes waarin de kust weer aangroeit. Dat heeft te maken met hoe het zeegatsysteem zich gedraagt, het grote gebied tussen Ameland en Schiermonnikoog waar elke dag het water naar de Waddenzee in- en uitstroomt. We zien in onze metingen dat er een zandplaat onderweg is naar Schiermonnikoog, wanneer precies is nog onzeker, maar dan zal de kust weer aangroeien," zegt Zijlstra.
Toch zorgt men ervoor dat er in de tussentijd geen veiligheidsprobleem ontstaat. "Maar als het niet nodig is om in te grijpen, dan geven wij daar de voorkeur aan."
Robert Zijlstra fan Rykswettersteat
Om de Waddeneilanden te versterken tegen de zee, versterkt Rijkswaterstaat de eilandkusten met zand uit de Noordzee. Dit gebeurt op plekken waar sterke erosie plaatsvindt en functies, zoals de waterveiligheid, in de knel komen. Op basis van het berekeningen worden locaties opgenomen in een meerjarig programma voor zandsuppletie. Voordat wordt begonnen met die suppleties, wordt overlegd met de betrokkenen.