Fout provincie: gaf artistiek leider Welcome to the Village subsidie aan zichzelf?

Artistiek leider Sjoerd Bootsma van het festival Welcome to the Village baalt van de commotie die is ontstaan over het feit dat hij mogelijk dubbele petten op had. Zijn Welcome to the Village-festival heeft 70.000 euro gekregen uit de subsidiepot voor LF2028.
Belangeferfrisseling artistyk lieder Sjoerd Bootsma fan Welcome to the Village?
Dat is het geld dat de provincie beschikbaar heeft gesteld om de culturele evenementen ook na het culturele hoofdstadjaar van 2018 overeind te houden. Bootsma zit ook in de commissie die de verdeling van dat geld heeft bepaald. Dus Bootsma gaf subsidie aan het festival waarvan hijzelf artistiek leider is, zo leek het.
"Ik baal er echt enorm van, maar er is niet zoveel aan de hand", zegt Sjoerd Bootsma, de man om wie het allemaal gaat. "Ik heb op geen enkel moment mij bemoeid met het geld voor Welcome to the Village. Dat is een gesprek dat eigenlijk al rond was voordat ik aantrad als kwartiermaker en we hebben hier heel duidelijk afspraken gemaakt."

Al eerder afspraken

Volgens Bootsma waren er al in 2014 afspraken gemaakt over dat hij zich niet met Welcome to the Village zou bemoeien. "Alleen er is een fout gemaakt bij een ambtenaar van de provincie waardoor mijn naam onder de beschikking van het festival is komen te staan. Dat is een standaardbrief."
De culturele wereld binnen Fryslân is klein, daarom lijkt het vreemd. "Culturele Hoofdstad heeft een nieuwe generatie aan cultuurmakers gebracht en die kennen elkaar ook allemaal. Dat is ook een beetje Fryslân. Maar Welcome to the Village heeft geen nieuw geld gekregen, dit was een afspraak die al liep. Ik heb vanaf het begin gevraagd of het een probleem was dat ik een festival organiseer, en dat was het niet."
Artistiek leider Sjoerd Bootsma van het festival Welcome to the Village
"Ik denk dat gedeputeerde Poepjes hier wel wat uit heeft te leggen", zegt Matthijs Sikkes-Van den Berg van GroenLinks. "Ik denk dat het belangrijk is dat je de schijn van belangenverstrengeling altijd moet voorkomen. Ik vind dat de provincie van tevoren al een betere keuze had moeten maken." Hij geeft aan dat het om veel geld gaat en dat het daarom belangrijk is geen fouten te maken.
Matthijs Sikkes-Van den Berg van GroenLinks is kritisch op gedeputeerde Poepjes
Gedeputeerde Sietske Poepjes is niet blij met het verhaal. "We hebben van tevoren goede afspraken gemaakt met de betrokken mensen, dat als er sprake is van een festival of een andere culturele uiting waarbij je betrokken bent, dan kun je daar niet over adviseren. Dat zou ongepast zijn. Dus we hebben afgesproken: als je betrokken bent, ben je even geen onderdeel van het adviseringsproces."

Fout bij de provincie

Maar er is een fout gemaakt, bij de provincie. "Het vervelende is dat er een brief is verstuurd die een 'copy-paste' was van eerdere brieven waarin nog stond dat hij geadviseerd had over het festival, maar dat was een ambtelijke fout. Maar ik kan me voorstellen dat er allemaal rode lampen afgaan bij mensen."
Volgens Poepjes is het niet nodig om zorgen te maken. "Het college krijgt alle adviezen binnen van het Culturele Hoofdstad-legacy verhaal, maar het college kijkt ook apart na of er nu wel of niet subsidie moet komen. Er zit een dubbele check op. Wij volgen niet blind de adviezen van adviseurs."
Poepjes: "Er is een onafhankelijke commissie, maar wat hier speelde was dat wij de gang erin wilden houden. De mensen die wij hebben gevraagd wilden wij snel aan het werk zetten, want wij wilden het Culturele Hoofdstad-verhaal niet uit de vingers laten glippen. Die mensen zijn zo betrokken bij ons culturele leven, dat zij ook verbonden zijn aan diverse culturele projecten. Daarom hebben wij van tevoren afspraken gemaakt." Maar door de ambtelijke fout leek dat dus anders.
Deputearre Sietske Poepjes legt uit dat het om een ambtelijke fout ging