Oude zuivelfabriek komt terug in Hollum

De Amelander gemeenteraad omarmt het plan om de voormalige zuivelfabriek aan de Fabrieksweg in Hollum op Ameland opnieuw op te bouwen, op te knappen en om bewoning mogelijk te maken. Initiatiefnemer Jur de Vries is zeer blij met de uitkomst.
Coöperatieve Zuivelfabriek Ameland © Nationaal Archief
Inisjatyfnimmer Jur de Vries is tige bliid mei de útkomst
De Vries gaat nu eerst het pand kopen, want dat heeft nog niet plaatsgevonden. Hij wilde eerst weten of zijn plan kans van slagen had bij de gemeente voordat hij zijn handtekening onder het koopcontract zou zetten.
De Vries wil er ook weer een melkfabriek van maken. Het ijs van de oude zuivelfabriek stond op de kaart vanwege zijn goede smaak. Dat wil De Vries terugbrengen en ook zullen er excursies worden georganiseerd. In totaal twintig studio's voor personeel moeten het hele project rendabel maken.
De Vries verwacht dat het aanzicht binnen twee jaar weer is zoals vroeger. Raadslid Esther Oud van AmelandEén noemde het een mooi plan, omdat er cultuurhistorie terugkomt.