Minister Slob stelt 48 miljoen beschikbaar voor scholen in krimpregio

De extra miljoenen die het Rijk wil geven aan middelbare scholen in krimpregio's moeten vooral geïnvesteerd worden in personeel en het verminderen van de werkdruk. Dat zegt Joop Vogel van de Raad van Bestuur van SCG Liduger als reactie op het nieuws dat minister Arie Slob 48 miljoen euro beschikbaar stelt om er voor te zorgen dat kleine scholen open kunnen blijven.
Minister Slob stelt 48 miljoen beskikber foar skoallen yn krimpregio's
Maandag maakte onderwijsminister Arie Slob bekend dat er geld vrij wordt gemaakt voor middelbare scholen die worden getroffen door krimp. "Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid van het onderwijs en de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden", schrijft de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. Vogel heeft al wel ideeën waar scholen het geld voor kunnen gebruiken. "Wat we graag willen, is dat we ons personeel kunnen behouden. Dan kunnen we ook wat aan de werkdruk doen. Het gaat niet zo zeer om een beter salaris, maar als je leraren kunt behouden, dan kun je zo ook anders inzetten. Denk aan meer begeleiding van leerlingen of onderwijsontwikkeling."

Geldpijn

Scholen krijgen van het rijk een vast bedrag per leerling. Nu er steeds minder kinderen op school zitten, komen de scholen in de financiële problemen. Het gaat om scholen in Fryslân, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Vanaf volgend jaar kunnen scholen hun aanvraag indienen. Er is dan 10 miljoen beschikbaar, dat moet worden verdeeld. In 2021 is er 15 miljoen voor de scholen. De scholen mogen zelf beslissen waar ze het geld voor willen gebruiken.
© Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Alle scholen in de krimpgebieden kregen een brief van de minister met daarin de krimpvoorspelling. Vogel: "Ook wij hebben kortgeleden een brief van de minister gekregen met een voorspelling van de krimp tot 2030. We moeten in de regio Drachten rekening houden met zo'n 21 procent minder leerlingen, wat neerkomt op zo'n 500 tot 600 leerlingen. Dat zijn flinke aantallen. Daarmee kom je als school in de problemen."

Vinger aan de pols

Vogel is dan ook blij met het geld dat wordt vrijgemaakt voor onderwijs in krimpgebieden. "We hebben als scholen in Noord-Nederland de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze problematiek bij de minister. We zijn positief dat de minister hier geld voor vrijmaakt. Maar het is onduidelijk waar het aan besteed gaat worden. Daarbij zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan leerlingenvervoer in de regio's waar scholen moeten sluiten. We zullen zeker vinger aan de pols houden waar het geld naartoe gaat."
Bestuursvoorzitter Joop Vogel van CSG Liudger

Fuort út Ferwert

In Fryslân zijn diverse kleinere middelbare scholen die het hoofd maar net boven water kunnen houden. Eén van de scholen die gedwongen de deuren moest sluiten, is de locatie van het Dockinga College in Ferwerd. Omrop Fryslân ging de afgelopen weken op bezoek in Ferwerd om te zien wat de sluiting voor reacties oplevert bij docenten, leerlingen en medewerkers.
Bekijk hier de serie 'Fuort út Ferwert'.