'Kening Striid' op Imaginarium-festival uitgeroepen tot 'masterstoernooi'

De Kening Striid op het Imaginarium-festival in Tytsjerk is dit jaar door de internationale bond uitgeroepen tot 'Bohurt League Masterstoernooi'. Dat betekent dat in West-Europa geen groter en belangrijker toernooi is dit jaar.
Door de 'mastersstatus' kan worden gerekend op de komst van de absolute wereldtop; van de 10 beste teams van de wereld staan er 9 op de Kening Striid. In totaal komen er 39 teams voor de strijd om de 'Stalen Kroon'.
Teams van vijf mensen nemen het in middeleeuwse replicaharnassen met zwaarden en bijlen tegen elkaar op. Doel is om het andere team met vijf tegenstanders op de grond te werpen en ze zo uit te schakelen.
Bohurt, of Buhurt, is tot een soort Friese volkssport uitgegroeid. Er zijn al verschillende evenementen in Fryslân geweest, zoals Baldrs Barbaarse Bohurt en Lytse Kening (in Drachten), de Dokk'em Buhurt Challenger yin Dokkum en uiteraard de Kening Striid.
De Kening Striid wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het Imaginarium-festival is op 16, 17 en 18 augustus.