Thewis Hobma wint, met rekenmachine in de hand, de Waadhoekeljepperij

Thewis Hobma heeft zaterdagavond de Waadhoekeljepperij gewonnen. Hij kwam zaterdagavond tot een afstand van 57.40 meter. Dat klinkt heel ver, maar dat komt omdat er in Winsum een nieuw systeem werd gebruikt om tot een winnaar te komen.
Thewis Hobma wint Waadhoekeljepperij
Zo werden in Winsum van alle ljeppers de verste twee sprongen uit de voorronde bij elkaar opgeteld. In de finale kregen de beste zes ljeppers dan nog een sprong, die opnieuw bij het eerdere totaal werd opgeteld. De uiteindelijke winnaar was de ljepper die gemiddeld over drie sprongen het verst sprong.

Rekenen, rekenen, rekenen

Na de voorronde had Ysbrand Galama de verste sprong (19.91m), maar de beste twee sprongen waren van Thewis Hobma: 39.08m in totaal. In de finale sprongen Galama, Sytse Bokma en Rutger Piersma allemaal in het water. Voor hun derde sprong kregen ze dus een afstand van 0 meter bij hun totaalscore opgeteld. Hobma ljepte met zijn finalesprong naar 18.32 meter, en dat was in dit nieuwe systeem meer dan genoeg voor de winst.
Feike Stellingwerf stond na de voorronde - door sprongen van 16.22m en 17.60m - nog ver achter het podium, maar sprong in de finale een PR van 19.04m. Daarmee viel zijn totaalscore hoger uit dan die van de ljeppers met een nat pak en pakte Stellingwerf de tweede prijs.
Folkert Veldstra oer de winst by de junioaren

Nauta wint niet bij junioren

Bij de junioren ging de winst voor het eerst dit jaar niet naar Wietse Nauta. Dat had weinig te maken met het systeem dat in Winsum werd gebruikt. Nauta scoorde geen enkele sprong boven de 17 meter, terwijl Folkert Veldstra dat drie keer wel deed. Zijn finalesprong van maar liefst 17.88m betekende zelfs een nieuw persoonlijk record voor de ljepper uit Akkrum.
De winst bij de topklasse voor jongens ging naar Rutger Haanstra, met een totaal van maar liefst 50.41 meter. Zijn verste afstand van 18.24 m is bovendien een nieuw schansrecord.

Van der Wal en Rispens winnen bij de vrouwen

De winst bij de vrouwen ging naar Marrit van der Wal met een totaalscore van 43.93 meter. Bij de meisjes was Femke Rispens de winnaar met 42.45 meter.