Fries fietsnetwerk is up-to-date en heeft er 100 nieuwe trajecten bij

Fryslân is klaar voor de fietsende toeristen en recreanten, want overal zijn nieuwe knooppunten, routeborden en informatiepanelen gekomen. Daarnaast zijn er 100 nieuwe trajecten aan het fietsnetwerk in Fryslân toegevoegd. Recreatieschap Marrekrite is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsnetwerk.
Fytspaad © Shutterstock.com
"Alles is weer up-to-date, de borden zijn vervangen en er zijn dus nieuwe trajecten bijgekomen", vertelt coördinator Corrie de Groot van Marrekrite. "Sommige borden zijn er al twaalf of vijftien jaar geleden geplaatst, dus onderhoud was wel nodig. We willen de kwaliteit hoog houden. Eerder gingen de paden meer om de centra van dorpen heen, maar nu gaan de routes ook door de centra."
Eerder was Fryslân opgedeeld in vijf regio's, dat is nu één groot netwerk geworden, met overal dezelfde borden en infopanelen. Alleen de Waddeneilanden doen niet mee.
Later dit jaar wordt het wandelknooppunt gereed gemaakt. "Er zijn nog een paar witte plekken in de provincie, waar we nog paden willen uitzetten, bijvoorbeeld tussen Leeuwarden en de Alde Feanen en het gebied onder Franeker, Harlingen en Bolsward."
Corrie de Groot
Bekijk hier de kaart met de knooppunten.