"Boeren van de toekomst moeten hun activiteiten spreiden"

Melkveehouders moeten steeds meer zelf bepalen welk bedrijfsmodel hun de beste toekomst biedt. De tijd ven een model voor de hele sector lijkt echt voorbij. Diversifiëren, het spreiden van activiteiten, is het credo dat past bij het boeren van de toekomst. Dat is de conclusie van Statenlid en boer Marten Dijkstra donderdag in Oldeboorn, na twee jaar studie in de hele wereld.
Boer fan de takomst moat difersifisearje
Dijkstra deed onderzoek naar het beste toekomstbestendige verdienmodel voor boeren, met steun van een internationale beurs: de Nuffield scholarship. 'Diversifiëren' kan op uiteenlopende manieren, zegt Dijkstra. Zo kan de boer bijvoorbeeld proberen om de hele productieketen in handen te nemen van de boerderij tot de consument. Dat betekent zelf verkopen of de producten regelrecht aan de supermarkt leveren, maar ook kan hij het bedrijfsmodel verbreden met weidevogelbeheer of een kinderdagverblijf.

Risico

De keuze voor het bedrijfsmodel kan ook een risico opleveren, met name bij de opvolging, zegt Rick Hoksbergen van landbouwadviseur en accountantskantoor Alfa. Het kan zij dat dit niet bij de opvolger past. Veranderen is dan niet eenvoudig. Toch zegt Hoksbergen dat het niet maken van een keuze in deze tijd het minste is wat je kunt doen.
Dijkstra denkt niet dat het vergroten van de diversiteit in de sector het einde betekent van de coöperaties, zoals Friesland Campina of A-ware. Zij zullen hun functie houden voor de meer traditionele boer. Het leveren van de melk aan de coöperatie die de producten maakt en in de markt zet heeft wel gezorgd voor een gat tussen boer en consument, constateert Dijkstra.

Boer naar burger

"Kinderen weten niet meer waar de melk vandaan komt en dus ook niet wat de waarde daarvan is. Dat zorgt wel voor problemen." De boer moet naar de burger toe, als de burger begrijpt waar de melk vandaan komt, is hij ook eerder bereid om daar meer voor te betalen.
Dijkstra boert zelf biologisch, doet aan weidevogelbeheer en had eerder ook een kinderdagverblijf. Dat laatste is intussen weer dicht. Zijn ideaal is om de komende vijf jaar in samenwerking met een aantal boeren uit de omgeving rechtstreeks melk te leveren aan bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een ziekenhuis."
© Omrop Fryslân, Gerrit de Boer