Nieuwe slenk op het Noarderleech lijkt positief effect te hebben op aantal vogels

Een broedkolonie zilvermeeuwen, broedende kluut en behoorlijke aantallen lepelaars die er komen eten: de nieuwe slenk van het gemaal De Heining die bij Fiifhuzen door het Noarderleech naar het Wad loopt, lijkt een positieve uitwerking te hebben op de natuur in het gebied. Ook de glasaal vindt de route naar het zoete water door de geul. Dat zegt districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea.
Nije slinke yn Noarderleech lûkt fûgels
Het afwateringskanaal moest ook iets extra's opleveren voor de natuur, was al van tevoren de gedachte. En zo na de eerste lente lijkt dat goed te lukken. Als is het wel zo dat er door vogels heel snel gereageerd wordt op iets nieuws in hun omgeving; dat wordt ook wel de pioniersfase genoemd.
Briedende kobben op it briedeilân by de slinke © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Om het gebied aantrekkelijk te houden voor de vogels die er nu broeden, kan het zijn dat It Fryske Gea hier en daar nog in moet grijpen om de goede omstandigheden te behouden. Pas na verloop van tijd wordt duidelijk of het echt heeft geholpen.
Ook de vaste broedvogels van het gebied lijken het naar hun zin te hebben bij de slenk. Kievits, tureluurs en scholeksters hebben opvallend vaak in de omgeving van een gebied een nest gemaakt dit voorjaar.
It briedeilân by de slinke © Remco de Vries, Omrop Fryslân