Noardeast-Fryslân stemt in met motie voor bijzondere rechten Waddengebied

Een ingediende motie, op initiatief van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân en S!N, voor bijzondere rechten voor het Waddengebied is door de gemeenteraad aangenomen. 16 partijen waren voor, 1 tegen. Het Waddengebied valt al onder het UNESCO Werelderfgoed, maar de twee partijen willen er bij het kabinet op aandringen om een onafhankelijke beheerautoriteit op te richten voor het natuurgebied.
De Waadsee by Gryn © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De Waddenzee is een uniek natuurgebied in Nederland én in de wereld en Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân en S!N vinden dat die een even unieke bescherming verdient. Door de ramp met containerschip MSC Zoe is duidelijk geworden hoe kwetsbaar het gebied is.
Toen de ramp net was gebeurd, waren er verschillende instanties, verenigingen en groeperingen actief om de gevolgen van de ramp te bestrijden, terwijl er geen goede coördinatie was.
De zogenaamde beheerautoriteit zou een verschil kunnen maken. In andere landen zijn er al natuurgebieden met een gelijksoortige bijzondere status.
Troep dy't út de see fiske waard nei de ramp mei kontenerskip MSC Zoe © Anton Kappers
Eerder had het kabinet in het regeerakkoord al plannen opgenomen voor een beheerautoriteit voor de Waddenzee die de natuur beter moet beschermen. Daar is nog veel onduidelijkheid over, maar wat wel bekend is, is dat deze sterk verbonden zal blijven aan de nationale overheid en niet zomaar aan de kant kan worden geschoven.
Op deze manier moet de Waddenzee een eigen juridische plek of identiteit krijgen in de maatschappij, zoals een gemeente, waterschap of bedrijf.

'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee'

De op te richten 'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee' moet een bestuur krijgen met een eigen macht en eigen middelen, en moet bestaan uit mensen uit verschillende belangengeledingen, zoals eilandbewoners, natuurbeschermers, (lokale) overheden, ondernemers, Waddenkustbewoners en Waddenvissers.
De partijen willen dat de motie onder de aandacht wordt gebracht bij de andere Waddenzeegemeenten en met hen samenwerken. Ook willen ze dat de motie wordt gesteund door de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland.