OM: 'Strafrechtelijk onderzoek naar versnelde gaswinning in afrondende fase'

Naar nu blijkt doet het Openbaar Ministerie al maanden onderzoek naar versnelde gaswinning uit kleine velden. Zeker één van de gasconcerns die in Noord-Nederland actief gas produceren, zou meerdere milieuvergunningen hebben overtreden.
© Omrop Fryslan, Timo Jepkema
Voordat een bedrijf gas mag gaan produceren, moet een winningsplan zijn gemaakt, dat goedgekeurd moet worden door de minister. Pas als die een instemmingsbesluit afgeeft, mag het bedrijf aan de slag. In dat instemmingsbesluit staan de voorwaarden beschreven voor de gaswinning. Zo worden onder meer voorwaarden gesteld aan de termijn van de gaswinning maar ook staat daarin de maximale productiehoeveelheid beschreven.
Uit productiecijfers die op internet te vinden zijn, blijkt dat het Canadese gasconcern Vermilion in drie productievelden de maximale productiehoeveelheid heeft overschreden. Dat was zeker het geval in de gasvelden onder Vinkega en het Drentse Diever. In Diever zou Vermilion zelfs meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid hebben overschreden.

Geschrokken

Inwoners van dit gebied zijn geschrokken over deze overschrijding. Daardoor wordt volgens hen de kans op bevingen en bodemdaling groter. "De rechter in Den Haag heeft al gezegd dat er geen aanleiding is om te denken dat de risico's bij een klein gasveld kleiner zouden zijn dan bij het Groningenveld", zegt Alie Eiting uit Diever. "Wij willen dat de gasbedrijven zich houden aan de voorwaarden in de omgevingsvergunningen."

Locaties

Het Openbaar Ministerie wil de onderzochte locaties niet bevestigen. "Waar we allemaal naar kijken en waarnaar niet, kunnen we geen mededelingen doen. We kunnen altijd pas melden dat we iets onderzoeken, indien verdachten daarvan ook op de hoogte zijn, anders zouden ze in de krant moeten lezen dat ze als verdachte zijn aangemerkt en dat is niet netjes."
De gaswinningsvelden in Fryslân © NLOG.nl
Wel bevestigt het OM dat er onderzoek wordt gedaan naar het overtreden van de omgevingsvergunning van een bedrijf. De vier noordelijke regionale omroepen hebben sterke aanwijzingen dat het hier gaat om Vermilion. Dit Canadese bedrijf is vooral actief in Overijssel, Fryslân en Drenthe.

Lekkages

Daarnaast heeft het OM bevestigd dat er een ander onderzoek loopt naar de NAM. Dit zou worden gedaan vanwege een verontreiniging in Collendoorn (Hardenberg) en Farmsum (Groningen). In Collendoorn heeft in januari dit jaar een lekkage plaatsgevonden en ook in Farmsum zijn chemische stoffen in de ondergrond gelekt.
© ANP
Het Openbaar Ministerie wil hierover kwijt dat: "Het eindprocesverbaal van het onderzoek naar de verontreiniging bij de NAM te Hardenberg is bij ons ingeleverd en het onderzoek is gevoegd bij het onderzoek tegen de NAM Farmsum. De onderzoeken zijn uitgevoerd door de Politie en SODM (Staatstoezicht op de Mijnen, red). Wij zijn bezig met het nemen van de vervolgbeslissing."

'Misleiding'

Het onderzoek van het OM toont aan dat de zorgen van omwonenden in het grensgebied van Fryslân, Groningen en Drenthe niet onterecht zijn. Eerder al lieten inwoners weten dat zij zich misleid voelen, omdat de informatie uit rapporten steeds afwijkt. "Daarbij is uit openbaar toegankelijke cijfers op internet al gebleken dat de maatschappijen meer gas winnen dan in de vergunning is toegestaan", zegt Jeanette van der Velde van de stichting Gas Drenthe, Overijssel, Friesland (GasDrOvF). "En voor de duidelijkheid: die openbaar toegankelijke cijfers zijn afkomstig van de gasconcerns zelf."