Overlevingskansen kievitskuikens in plasdras met zenders in kaart gebracht

Er hebben in Fryslân afgelopen lente kievitskuikens rondgelopen met een kleine zender. Zo kon worden gevolgd waar de diertjes allemaal mee bezig zijn. Ze werden gevolgd in weilanden in het grensgebied van Fryslân en Groningen. En dat is bijzonder, want een vergelijking met grutto's wordt er niet eens zo veel onderzoek gedaan naar de kievit en al helemaal niet met zenders.
Span skriezen yn in plasdras © Gerrit Harmen Rypma
Het volgen van de diertjes is onderdeel van een groter landelijk onderzoek, waar de resultaten pas na de zomer van bekend worden. Daarbij gaat het erom welke invloed de aanleg van plasdras heeft op het welzijn van de kuikens.
"Collega's peilen die zenders uit met ontvangstapparatuur", legt Ernst Oosterveld van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga uit. "Aan de signalen kun je vernemen waar ze zitten en hoe actief ze zijn."
Ljipaaien © Shutterstock.com
Wat opviel bij de groep kuikens die door het adviesbureau werd gevolgd, was dat de combinatie van koud weer en plasdras soms slecht uitpakte. Er zijn kuikens overleden en sommige zijn verdronken toen zij, met waarschijnlijk te weinig energie in hun lichaam, probeerden de sloot over te steken.
"Op greppelplasdras en op ander graslandtypen waar de kuikens op zaten, heeft ongeveer 25 procent het gered. Dat heeft vooral gelegen aan de kou begin mei."
Kuiken in beweide of gemaaid grasland en zelfs in maisland leken het deze keer door het koude weer beter te doen. Ook omdat de grond op het maisland meer warmte afgaf. Maisland is doorgaans niet ideaal voor kuikens, omdat het nogal wordt bewerkt en er niet veel insecten zijn die de kuikens kunnen eten.
Ernst Oosterveld van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga