Veel protest tegen gaswinning; nog weinig resultaat

Uit het bestuderen van de winningsplannen voor vijftien kleine gasvelden in Noordoost-Nederland, komt een herkenbaar beeld naar voren. Zonder uitzondering is er breed verzet. En: bijna nergens zet dat zoden aan de dijk.
© ANP
Van Hardenberg tot Nij Beets en van Eesveen tot Pieterzijl. Overal wordt op alle mogelijke manieren gepoogd de gaswinning uit de kleine velden tegen te houden. Met name uit vrees voor wat ze noemen 'Groningse toestanden'.
Omwonenden trekken daarbij eendrachtig met waterschappen, gemeenten en provincies ten strijde. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat regent het zienswijzen. Zonder veel resultaat tot nu toe.
GAS FIDEO 3
"En dat is knap frustrerend," verzucht Gerrit Eerland van Stop Gaswinning Marsdijk Nu. Hij en vier medestrijders zijn er nog niet in geslaagd de hernieuwde winning uit oude putten bij hun wijk in Assen tegen te houden.
"We hebben alles gedaan wat in het handboek actievoeren staat. Handtekeningen verzameld, Tweede Kamerleden gesproken, de plaatselijke politiek gemobiliseerd en zienswijzen ingediend. Toch zijn we nog geen steek verder."

Ongelijke strijd

Het is een ongelijke strijd, vindt de oud PvdA-wethouder van de Drentse hoofdstad: "Het is vechten tegen een heel leger van juristen en ambtenaren. Daar staan wij dan als vijf goedwillende burgers tegenover."
Geklaagd wordt er ook van alle kanten over de gebrekkige informatievoorziening. Ook dat maakt het lastig om gericht in actie te komen, vinden veel omwonenden.
GAS FIDEO 4
Monique Plantinga van Tsjingas in Nij Beets in de gemeente Opsterland ziet het allemaal met stijgende verbazing aan: "Wat er nu met de kleine gasvelden gebeurt, voelt als een herhaling van zetten. Ook in Groningen is het verzet lange tijd genegeerd. Hebben ze daar dan niks van geleerd?"
In Assen geven ze de strijd niet op. Zo is er een beroepsschrift de deur uitgegaan. "Dat indienen van zo'n beroepsschrift kost ons 175 euro per persoon. We hebben elkaar aan gekeken en gezegd: dat doen we. We gaan door tot het gaatje."