Zorgplan Leeuwarden na veel discussie eindelijk door de raad

Met een reeks aanpassingen is het nieuwe zorgplan voor de gemeente Leeuwarden aangenomen door de gemeenteraad. 11 raadsleden stemden tegen, 28 voor. Het nieuwe plan moet ervoor zorgen dat er over een aantal jaar 3,6 miljoen euro wordt bezuinigd op de zorg in Leeuwarden. Het gaat dan om de zogenaamde Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.
© Omrop Fryslân
Er is lang gesproken over de nieuwe inrichting van de zorg in Leeuwarden. In december sneuvelde verantwoordelijk wethouder Herwil van Gelder bijna toen het hem niet lukte om de raad te overtuigen. Hij kreeg een laatste kans om in samenwerking met verschillende zorgorganisaties een nieuw plan te maken. Maar ook dat zorgde weer voor veel discussie. De zorgaanbieders vinden het nog lang niet concreet genoeg en zijn bang voor de consequenties voor hun cliënten.
Wethouder Van Gelder zegt die zorgen goed te begrijpen. "Die heb ik zelf ook. Ik ga aan de slag met de aanbieders om alles nu goed uit te werken. De basis van het plan wordt door iedereen onderschreven. Nu moeten we vertrouwen hebben om verder samen te werken."

Strengere regels

In de gemeenteraad zelf leven ook nog veel twijfels. De PvdA, de grootste partij, kwam met een aantal wijzigingen. Het gaat dan onder andere om strengere regels bij aanbesteding van de zorg. Fractievoorzitter Lutz Jacobi: "De bureaucratie gaat eruit en er komt meer maatwerk. de mens wordt dus weer belangrijker dan het stelsel. Dat moeten mensen merken."
Jacobi ziet ook de pijnpunten, bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers in de dorpshuizen en wijkcentra. "Die onrust is er. Er komt dan ook een proef om te kijken of het werkt. Het doel is in ieder geval dat de voorziening daar laagdrempeliger van wordt."
Âldereinsoarch © Shutterstock.com
De meeste oppositiepartijen waren kritisch. Selo Boxman van Lijst 058 wil het liefst dat het plan wordt uitgesteld tot de proef met die dorps- en wijkcentra is geweest. Ze kreeg er geen meerderheid voor.
De VVD was ook duidelijk. De partij is tegen het volledige plan. Marcel Visser: "Wij maken ons nog steeds zorgen over de inzet van vrijwilligers. Wij vinden dat de eerste opvang van iemand die zorg nodig heeft bij een professional moet zijn. Wat mij opvalt na vanavond is dat er aan alle kanten veel vragen zijn over deze inzet en dat iedereen een ander antwoord heeft. Mijn zorgen zijn niet weggenomen."

"Liefdevolle suggestie"

De ChristenUnie stemde ook tegen. Volgens Carlijn Niesink wordt het tijd dat er binnen het college van burgemeester en wethouders nog eens goed wordt gekeken naar de verdeling van de taken. Volgens haar is Van Gelder niet de goede persoon om met dit dossier aan de slag te gaan. Ze kwam niet met een motie van wantrouwen. Niesink: "We doen een liefdevolle suggestie. We laten het aan de wethouders wat ze daar dan mee gaan doen."