Reder MSC zet nog geen vaart achter uitbetalen schadeclaims

Reder MSC maakte eind juni bekend onmiddellijk 3,35 miljoen euro over te maken aan organisaties die claimen schade te hebben van de containerramp met MSC Zoe. Nu blijkt echter dat de reder nog maar een schijntje van dat bedrag heeft uitgekeerd.
Reder MSC set noch gjin feart efter útbeteljen skeaclaims
Rijkswaterstaat zette in maart een schadeloket op voor mensen die gedupeerd zijn door de ramp met containerschip MSC Zoe. De instelling bood aan het proces van schade-afhandeling voor publieke partijen te coördineren. Overheidspartijen en terreinbeherende natuurorganisaties kunnen via dit loket hun schadeclaim bij MSC indienen. In totaal hebben 26 partijen zich gemeld bij Rijkswaterstaat om gebruik te maken van de diensten van het schadeloket.

600.000 euro uitgekeerd

Van die 3,35 miljoen euro heeft reder MSC rond 26 juni slechts 600.000 euro overgemaakt. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens MSC gaat het om een eerste betaling, waarbij versneld is overgegaan tot een vergoeding van claims waar MSC geen vragen over had.
Over schadeclaims waar MSC nog wel aanvullende vragen bij heeft, zal later een besluit worden genomen. Deze vragen zijn op 2 juli door MSC bij het schadeloket van Rijkswaterstaat aangeleverd. Rijkswaterstaat is voor het beantwoorden van een deel van de vragen afhankelijk van informatie van de claimende partijen.
© Kustwacht Nederland
Nog niet alle individuele partijen die een claim indienden, hebben nu al een vergoeding ontvangen. De 600.000 die MSC al wel heeft uitgekeerd, kan globaal als volgt worden onderverdeeld. Ongeveer 400.000 gaat naar de Staat, voor de inzet van Kustwacht en Rijkswaterstaat. Zo'n 200.000 euro gaat naar andere partijen. Van dat laatste bedrag is ongeveer 100.000 euro specifiek bestemd voor de eilandgemeenten.
In totaal wordt er dus 3,35 miljoen euro geclaimd. De vijf eilandgemeenten claimden 280.000 euro, het Rijk 2,65 miljoen euro.

Stap in de goede richting

De eerste betaling van MSC kan worden gezien als een stap in de goede richting, maar volgens Van Nieuwenhuizen gaat het nog altijd om een relatief klein deel van het totale schadebedrag. Ze blijft hameren op een snelle afhandeling van de schade en gaat ervan uit dat de rest van de schadeclaims in aanmerking zal komen voor vergoeding door MSC. De minister dreigt echter opnieuw met juridische stappen als de reder de schadeclaims niet snel uitbetaalt.
© Haveriekommando