PvdA: 'Gaswinning in en bij de Wadden? Als je kijkt naar Groningen, niet mee doorgaan'

De gaswinning in en om de Waddenzee zou helemaal moeten stoppen, zolang niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van de gaswinning in Groningen. Dat vindt de Friese fractie van de Partij van de Arbeid.
Gaswinning by Paesens-Moddergat aan de Waddenzee © Omrop Fryslân, Geertrui Visser
Volgens statenlid Marijke Roskam mag er geen enkel risico worden genomen, omdat het gaat om een erg kwetsbaar natuurgebied. "Het tal vogels loopt terug. Unesco vraagt waar ze in het Waddengebied mee bezig zijn. De Waddenvereniging met veertig clubs heeft ook gezegd: dit kan zo niet. Dan moet je als Provinciale Staten de poot ook stijf houden."

Verzilting

In het Waddengebied speelt de verzilting ook een rol, zegt Roskam. "Bovendien heeft de auditcommissie die is ingesteld door Den Haag gezegd dat de populatie van de kanoet en de kluut terugloopt. Dus dan gaat het gewoon niet goed met 'de huizen van de vogels', en dat is het Waddengebied." De monitoring van het zakken van de grond wordt elk jaar gecontroleerd door de 'Auditcommissie voor gaswinning onder de Waddenzee'.
De provincie gaat niet over de gaswinning, maar wil wel een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij de omgevingsprocessen, vertelt Roskam. In Den Haag is ook steeds minder politieke steun voor de gaswinning. "Als je kijkt naar wat de gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt, dan kun je niet met drogen ogen zeggen: wij gaan hier nog mee door."

Oogkleppen

Roskam heeft niet echt het idee dat minister Wiebes begrijpt wat er allemaal speelt. "Ik vind dat die man oogkleppen op heeft en niet luistert naar signalen. Dat moet je als provincie een statement maken, zo van: wij gaan hier niet meer akkoord. Wij zijn trots op het Waddengebied en willen dat behouden."

"Advies ligt er al: niet meer gaswinnen"

Dus moet de provincie stelling nemen, omdat er in oktober eventueel en beslissing komt over de gaswinning bij Ternaard? Roskam: "In het omgevingsproces in Ternaard, en ook in andere processen, wordt een advies gegeven aan Den Haag. Maar het advies ligt er eigenlijk al. Als je kijkt naar de uitkomsten van de auditcommissie en naar het draagvlak, als je luistert naar Unesco, naar burgers die zich zorgen maken en naar experts, dan ligt er eigenlijk al een advies.
PvdA-statenlid Marijke Roskam