Bé de Winter: Wetterskip Fryslân ontkomt niet aan 'pijnlijke beslissingen'

Wetterskip Fryslân zal pijnlijke beslissingen moeten nemen om uit de rode cijfers te komen. Dat zegt huidige bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. De Winter maakte dinsdagavond bekend dat het tekort bij het Wetterskip dit jaar oploopt tot op zijn minst 9 miljoen euro. Het waterschapsbestuur wil ingrijpen door de waterschapsbelasting te verhogen, maar ook door sommige investeringen uit te stellen.
Wetterskip Fryslân bereint it eigen terrein ek net © Omrop Fryslân
Het hoge tekort was ook voor het nieuwe waterschapsbestuur zelf een verrassing, wat er werd rekening gehouden met een verlies van 5,8 miljoen euro. Door verscheidene tegenvallers in de eerste maanden van dit jaar, is dit tekort al opgelopen tot 9 miljoen euro en het kan zelfs nog hoger worden. Omdat het waterschap in 2018 ook al een miljoen verlies heeft gemaakt, gaat de organisatie zo wel heel hard door de reserves heen.

Maatregels

Verschillende algemene bestuursleden hebben het huidige bestuur gevraagd om gauw maatregels te nemen, maar Bé de Winter ziet daar niet eerder kans toe dan komende herfst. "Wij zullen alle uitgaven kritisch bekijken, met als inzet de presentatie van een sluitende meerjarenbegroting in december. Ik lig niet wakker van de problemen, maar we moeten er wel heel serieus mee aan de slag."

Veel water en dijken

Het afgelopen voorjaar concludeerde formateur Sjoerd Galema van het nieuwe waterschap al dat de organisatie 'financieel kwetsbaar' is. Wetterskip Fryslân moet boven water blijven met de bijdragen van de inwoners en krijgt, in tegenstelling tot gemeenten, geen uitkering van het rijk. Daar komt bij dat Fryslân veel water en dijken heeft en dat er grote opgaven op Wetterskip Fryslân afkomen, zoals de dijkverstoring tussen Koehool en Anjum, en een bijdrage aan de kilimaatopgave. Koehool-Anjum kost alleen al 300 miljoen euro.

Kleine meerderheid

De financiële perikelen zijn een pittige uitdaging voor het nieuwe waterschapsbestuur. Dit huidige bestuur van CDA, VVD, ChristenUnie,, boeren en bedrijven heeft maar een kleine meerderheid in het bestuurd en oogt daardoor ook weer kwetsbaarder dan een doorsnede waterschapsbestuur. Het bestuur zit nog in de inwerkperiode, maar moet dus vol aan de bak om de financiële moeilijkheden te verslaan.
Bé de Winter van Wetterskip Fryslân over de geldpijn