Wiardaschool in Goutum te klein: lokalen voorlopig opgedeeld

De Wiardaschool in Goutum is te klein en moet uitbreiden. Er worden plannen gemaakt om twee ruimtes bij het Integraal Kindcentrum (IKC) Wiarda bij te bouwen, maar dat is voor nu geen werkende oplossing. Daarom worden de huidige ruimten voorlopig opgedeeld.
© ANP
Volgens gemeente Leeuwarden is er, in samenwerkingen met het schoolbestuur en kinderopvang Sinne, intensief gezocht naar een oplossing voor het ruimteprobleem.
Voorlopig worden er dus lokalen opgedeeld, zodat er toch genoeg plek is. De ruimte voor opvang na schooltijd zal overdag voor het reguliere onderwijs worden gebruikt. Omgekeerd zal een klaslokaal plaats geven voor de opvang na schooltijd. Zo hebben zowel de school als de kinderopvang verspreid over de dag meer ruimte.
In de toekomst moet de school dus uitbreiden. De investeringen, die nodig zijn voor de toekomstige uitbreiding, worden volgens de gemeente in het programma huisvesten onderwijs 2022-2023 opgenomen.