Dieptepunt school De Tike: "Zij hebben de school de nek omgedraaid"

Bestuursvoorzitter Bas van Loo van de schoolkoepel Adenium is klaar met intimidaties uit het dorp De Tike: "Dit gaat niet meer over kinderen. Dit gaat over 'wij willen koste wat het kost iets in stand houden, waar geen kinderen meer voor zijn', en op die manier zijn wij er klaar mee." Van Loo doelt op intimiderende Whatsapp-berichten en bedreigingen, die volgens hem al maandenlang aan het adres van medewerkers van basisschool De Gielguorde worden geuit. Dit in verband met een mogelijke fusie van de school met basisschool De Leister Igge in Opeinde.
NOCH 17:10 Driichbrieven fúzje skoalle De Tike
Sommige dorpsbewoners lazen dinsdagochtend in de Leeuwarder Courant de beweringen van de bestuursvoorzitter van de schoolkoepel en zijn geschrokken. "Het dorp is kapot van wat er vandaag in de krant staat. De beschuldigingen door Van Loo zijn onterecht, overdreven en onwaar", zegt Rien de Bruin, opa van een van de leerlingen van De Gielguorde.
De Bruin heeft geen goed woord over voor hoe de procedure van de schoolkoepel is verlopen. "Zij hebben de school de nek omgedraaid en maken nu het dorp ook nog kapot."

'Aso's van Smallingerland'

Een aantal ouders van leerlingen van De Gielguorde praten dinsdag voor het plein van de school verder over de situatie. Een van de moeders, Betty Posthumus, is teleurgesteld in de schoolkoepel. De beschuldigingen van bedreigingen en intimidaties door bewoners zijn volgens haar "enorm opgeblazen." Ze zegt: "Bewijs het maar."
Een andere moeder, Wilma Kloosterman, valt haar bij. "We hebben om bewijzen gevraagd, maar de schoolkoepel kan ons niets laten zien." Posthumus vervolgt: "Wat ik heel erg vind, is dat we als de aso's van Smallingerland worden neergezet. Dat doet me echt zeer."
Betty Posthumus kan haar tranen niet bedwingen. De emoties lopen hoog op, zo tegen het einde van het schooljaar. Voor de meeste leerlingen betekent dat een feestelijk gebeuren, maar voor de leerlingen van De Gielguorde blijft het onduidelijk waar ze aan toe zijn.
Rien de Bruin, opa van een van de kinderen, over de situatie in De Tike

Dreigbrief is de druppel

Voor de kerstvakantie is een van de leden van de voormalige medezeggenschapsraad bedreigd met een op haar deur gespijkerde brief. Daardoor zijn beide leden opgestapt.
Ook leraren hebben de afgelopen maanden Whatsapp-berichten en mails met dreigementen ontvangen. "De medewerkers liggen constant onder vuur, omdat ze hebben ingestemd met de fusie. Dat wil ik niet langer. Het is klaar", zegt Bas van Loo.
De directeur van de school kreeg afgelopen maandag nog een intimiderend bericht. Dat was voor Van Loo de druppel. In een gesprek met burgemeester Rijpstra van Smallingerland heeft Van Loo openheid van zaken gegeven over de situatie op school.
De burgemeester was volgens de bestuursvoorzitter 'overvallen' door de bedreigingen aan het adres van de koepel en de basisschool in De Tike. De politie is eerder al op de hoogte gebracht, maar heeft geen aanhoudingen verricht.

Niet genoeg leerlingen

Er zitten steeds minder scholieren op De Gielguorde. Een fusie met De Leister Igge in Opeinde lag daarom volgens de koepel voor de hand. Vanaf het begin waren diverse ouders het daar al niet mee eens. Zij vonden dat er in die tijd nog genoeg - circa vijftig - kinderen waren om de school gezond te houden. De koepel heeft volgens de ouders de school op dat moment al opgegeven en geadviseerd kinderen niet meer naar de school te sturen. De school zou te duur zijn, zeggen sommige inwoners.
De koepel zegt dat ze in 2011 al zijn begonnen met het inlichten en voorbereiden van ouders. De koepel vindt het niet verantwoord om aan zo'n klein aantal leerlingen les te geven. Ze hebben gesprekken met ouders gevoerd en dat ging in het begin goed. Waar het precies fout ging, blijft onduidelijk.
Bestjoersfoarsitter Bas van Loo oer it bedriigjen
De hoge spanningen kregen afgelopen week een nieuwe impuls door een raadbijeenkomst van de gemeente. Het CDA heeft een motie ingediend, die door de volledige raad is gesteund, om de sluiting van De Gielguorde met twee jaar uit te stellen.
"In de motie wordt een eenzijdige weergave van de werkelijkheid gegeven, waarin het verhaal van de bedreigingen niet bekend is. Daarom hebben we nu bewust het volledige verhaal naar buiten gebracht", zegt Van Loo. Burgemeester en wethouders praten dinsdagavond met de raad over de situatie rondom de school.

Besluit: fusie of sluiten

De landelijke geschillencommissie buigt zich aanstaande vrijdag over de toekomst van De Gielguorde in De Tike. Het kan drie weken duren voordat er een uitspraak is. Die uitspraak is bindend. De koepel staat achter het besluit om aan te sturen op een fusie.
Van Loo: "Wetende wat ik nu weet, had ik misschien moeten zeggen: het is verspilde moeite. Maar we hebben tot de laatste snik steeds het goede voor de kinderen gedaan. Met een sluiting was het al lang klaar geweest, maar dit is de juiste keuze".
De ouders hopen dat de geschillencommissie de fusie zal verwerpen, zodat de school open blijft. Maar de koepel zal de school hoe dan ook sluiten. "Dat is een procedure die maanden gaat duren", zegt Van Loo. Hij verwacht dat de kinderen dan geen leerkrachten meer hebben. "Alle medewerkers van De Gielguorde hebben al een andere baan gevonden en met het huidige lerarentekort is het moeilijk om medewerkers te vinden, die nog les willen geven op deze school."

Geen mooi einde

De computers en printers zijn al weggehaald, zeggen leerlingen van de school. Een mooi eindfeest komt er niet. "Dat het nu zo eindigt voor de zomervakantie... Dat doet zeer. Ik had het graag anders gewild", concludeert Van Loo.
De school gaat, wat de uitkomst vrijdag dan ook is, waarschijnlijk al snel haar deuren sluiten. De ouders op het schoolplein zijn er stil van. "Hoe er met ons is omgegaan, vind ik respectloos. We hebben altijd geprobeerd open te blijven. Ze halen ons naar beneden", besluit Betty Posthumus.
Bas van Loo over de fusie van de school