"Inzet vrijwilligers in de zorg is prima, als ze maar bagage hebben"

Zorginstellingen in Leeuwarden zitten in spanning. De gemeenteraad bespreekt woensdag de toekomst van de zorg. Er moet ruim 3.5 miljoen euro worden bezuinigd en dat heeft consequenties. Zo wil de wethouder dat sommige zorgtaken door vrijwilligers worden overgenomen. Veel zorginstellingen waarschuwen voor de gevolgen daarvan. Ze zijn bang dat sommige mensen zorg gaan mijden.
"Ynset frijwilligers yn de soarch is prima, at se mar bagaazje ha"
Marcel Lautenbag is mede-eigenaar van Strong-ID. In zijn instelling, die aan de Willem Loréstraat zit, wonen jongens beschermd. De meeste bewoners hebben diverse instellingen van binnen bekeken en kwamen regelmatig met politie en justitie in aanraking. Bij Strong-ID leren ze met hun problemen omgaan. Dat werkt daar zo goed, dat ze elkaar helpen de problemen op te lossen.
Jay is een van hen: "Als ik hier niet was gekomen, dan had ik waarschijnlijk voor langere tijd in de gevangenis gezeten." Hij zit al een tijdje intern, maar het gaat nu zo goed dat hij is september terug naar school gaat. "Ik ga een mbo-opleiding doen, want ik wil graag de zorg in. Ik ken de problemen en kan de jongens goed helpen."

Niet bang

Lautenbag is niet bang voor de gevolgen van de nieuwe zorgplannen voor Strong-ID: "Wij werken met jongeren, die hier beschermd wonen en andere zorg nodig hebben. Toch denk ik wel dat wij best met vrijwilligers zouden kunnen werken. Ze moeten dan alleen wel ervaring hebben met deze groep. Bij voorkeur praktijkervaring."
Twee van de jongens, die in de opvang zitten, vallen hem bij: "Kijk, we gaan niemand uitlachen. We hebben geleerd dat niet meer te doen. Maar je neemt iemand pas serieus als die persoon echt weet waar hij het over heeft."

Zorgen

De grote zorginstellingen zoals Alliade, Noorderbreedte en GGZ Fryslân maken zich nog wel altijd grote zorgen over de nieuwe plannen. Ze vinden hetgeen dat nu op papier staat niet goed uitgewerkt en doordacht.
Ook de gemeenteraad heeft nog veel vragen en opmerkingen. Zo liet PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi eerder al weten geen aanbesteding van zorg te willen. Andere fracties zetten grote vraagtekens bij de inzet van vrijwilligers. Ze vragen zich onder andere af of er genoeg zijn, maar ook of ze genoeg kwaliteiten in huis hebben.