'Beste plasdras' in Wommels moet duizenden vogelliefhebbers trekken

Onder Wommels ligt het beste plasdras-gebied van Nederland, dat zegt stichting Agrarisch Natuurfonds Friesland. Dinsdag ging de schep in de grond in het land van boer Murk Nijdam. "Wij maken hier van twee kleine plasdrassen één hele grote en er komen ook drie nieuwe vogelkijkhutten bij voor fotografen en mensen die gek zijn op weidevogels," zegt Nijdam. Het project moet een plasdras van maar liefst 3.2 hectare opleveren.
© Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Wat is een plasdras eigenlijk? Rendert Algra van stichting Agrarisch Natuurfonds Friesland: "Het is een stuk land dat deels onder water staat, zodat vogels beter eten kunnen vinden. Met name de grutte met z'n lange poten kan daar heel goed terecht. Daar kan Murk Nijdam alles over vertellen want wij zijn op zijn gruttoboerderij aan de Slachtedijk onder Wommels. Daar Murk Nijdam al jaren een weidevogelvriendelijke boer."
In 2018 trok het plasdras van boer Murk Nijdam ruim 1.200 bezoekers en fotografen. Maar in de toekomst, met het grote, aaneengesloten plasdras, moeten dat er wel 4.000 mensen worden. Zonder overlast voor de vogels natuurlijk. Algra geldt aan dat de weidevogels bescherming verdienen, maar de stichting wil de vogels ook bewust tonen aan het publiek.

Nijdams succes

Boer Murk Nijdam ligt ui hoe zo'n plasdras eigenlijk tot stand komt. "Je zet water op het land, zo simpel is het. Daar groeit niet zoveel gras meer op, maar het is erg leuk om te zien hoe weidevogels daar verschrikkelijk van genieten. Ze voelen zich er geweldig bij, ze overnachten er graag en de krijgen er eten, dat doet de weidevogelstand veel goeds."
Nijdam is al lang bezig als weidevogelvriendelijke boer. "De eerste plasdras heb ik in 2005 aangelegd. Ik had toen niet gedacht dat het zo'n succes zou worden. In 2005 had ik volgens mij 20-25 broedparen van de grutto. Wij hebben een goede 100 gehad, maar dit jaar zitten we op zo'n 81 gruttoparen."

Duurzaam

Algra is trots op de inzet van de boer bij Wommels. "Dit is een voorbeeld van hoe het kan, maar het is misschien wel hét pareltje van wat er met weidevogels kan. En dat is ook waarom we als Agrarisch Natuurfonds Friesland hierin willen investeren, want het moet straks niet voorbij zijn als een boer stopt. Dit moet er over 30 jaar nog zijn."
"Het Agrarisch Natuurfonds Friesland is eigenlijk een soort 'spin-off' van de Bond van Friese Vogelwachten," zegt Algra. "Wij zijn wel een zelfstandige stichting en willen op meerdere plekken in Fryslân zoveel mogelijk zeggenschap krijgen over stukken land waar nu nog plaats is voor weidevogels of waar de kans heel groot is."
Verslaggever Willem de Vries spreekt in Wommels met Murk Nijdam en Rendert Algra
Gedeputeerde Johannes Kramer heeft samen met wethouder Maarten Offringa van gemeente Súdwest-Fryslân de starthandeling verricht en hij is erg tevreden met het werk dat is gedaan in Wommels.
Kramer: "Het is heel goed dat de Bond van Friese Vogelwachten alles in het werk stelt om dit te verbreden en te verbeteren, zodat de vogels hier een nóg betere plek krijgen maar zodat ook Murk enthousiast blijft om zijn werk te blijven doen."
Gedeputeerde Johannes Kramer over het werk voor de weidevogels