Definitief groen licht voor Cambuurstadion, raad zegt ja

De gemeenteraad van Leeuwarden stemt in met het nieuwe bestemmingsplan voor het WTC-gebied. Met andere woorden: mits er geen procedure komt bij de Raad van State kan er al vrij snel begonnen worden met de bouw. De fracties waren unaniem over het plan. Dat was niet een verrassing, maar het is wel een belangrijk en dik dossier en er is veel protest geweest.
© Bureau voor Widdershoven architectuur en architecten BV
Ard de Graaf van de directie van SC Cambuur krijgt nu de taak om het plan financieel rond te krijgen. Hij gaat op zoek naar financiers. In totaal moet er zo'n zes miljoen euro opgehaald worden. Eerder is gesproken over de uitgifte van certificaten. Supporters kunnen die kopen zo voor een deel eigenaar worden van de club. Er is ruim tien jaar gesproken over de bouw van een nieuw stadion voor Cambuur.

Winkelaanbod

Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden is nog wel kritisch op de plannen. Hij heeft met name vragen over de invulling van de winkels. Jacobse haalt de discussie over de grote supermarkt Familia aan. De raad wilde destijds die winkel niet aan de rand van de stad.
Er werd toen gedacht: een winkel op deze locatie heeft gevolgen voor de binnenstad. Maar dat argument past volgens wethouder Hein de Haan nu niet, omdat het daar om veel meer kleine winkels binnen de Familia ging.