Drachtster afvalverwerker wil dwangsommen niet betalen

De provincie Fryslân eist 30 duizend euro van het Drachtster afvalverwerkingsbedrijf Orion, voor het illegaal lozen van polychloorbifenylen (pcb's). Orion is het niet eens met de dwangsommen en stapte naar de Raad van State. De provincie staat geen enkele nanogram aan pcb toe, maar volgens Orion is dat niet mogelijk.
In gearkomste fan de Raad van State yn Den Haag © Wikipedia, Creative commons
In 2016 en 2017 is er bij Orion drie keer een lozing vastgesteld waar sprake was van een pcb-gehalte van 300 nanogram per liter afvalwater. De provincie heeft het bedrijf daar in 2015 voor gewaarschuwd, en gezegd dat er 10 duizend euro moest worden betaald voor iedere overtreding.
Orion produceert geen afvalwater, maar de pcb's komen met het regenwater dat op het bedrijfsterrein valt in de omgeving terecht. Orion zegt dat er sprake is van minimale lozingen van pcb's en dat ze er alles aan doen om verdere lozingen te voorkomen.
Het Drachtster bedrijf meldt nu steeds wanneer er weer een lozing wordt gedaan, en hierbij zijn geen pcb's meer aangetroffen. Mede hierdoor heeft het bedrijf een nieuwe vergunning gekregen. Hierin staat opnieuw dat er geen pcb's mogen worden geloosd.
Orion gaat bij de rechtbank in beroep tegen de vergunning.
Orion is het enige bedrijf in Nederland dat pcb-houdende apparaten verwerkt. De uitspraak van de Raad van State is over zes weken.