Huisartsen in Noardeast-Fryslân bundelen hun krachten

De huisartsen in Noardeast-Fryslân bundelen hun krachten. Ze vormen voortaan een coöperatie. Met alle veranderingen in de zorg is het volgens hen hard nodig om één stem te laten horen. Ook willen ze hierdoor meer en professioneler samenwerken, bijvoorbeeld in het contact met gemeenten, thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars.
© Omrop Fryslân
Verder wordt er ingezet op betere afstemming in de zorg en zorgvernieuwing. Voor de 50.000 patiënten die onder de nieuwe huisartsencoöperatie vallen, verandert er voorlopig niets.
De meerderheid van de huisartsen in de regio heeft zich inmiddels aangesloten bij het nieuwe initiatief. Hun collega's in Noardeast-Fryslân die dat niet hebben gedaan, zijn nog altijd welkom, aldus de initiatiefnemers.