GroenLinks-Opsterlanders wil meer aandacht voor groen en biodiversiteit

De gemeente Opsterland moet zich meer gaan richten op groen, biodiversiteit en circulaire economie. Daar zouden natuurverenigingen en andere belangenbehartigers uit de gemeenschap bij moeten worden betrokken. Dat vindt de fractie van GroenLinks-Opsterlanders. Ze gaan daarvoor een motie indienen op de komende gemeenteraadsvergadering.
© Omrop Fryslân, Geertrui Visser
De gemeente Opsterland focust zich nu op drie gebieden die moeten worden ontwikkeld. Dat zijn leefbaarheid, duurzaamheid en een inclusieve samenleving, waar mensen niet buiten de boot vallen. De thema's groen, biodiversiteit en circulaire economie zijn belangrijke thema's die de gemeente niet mag laten liggen, vindt de fractie van GroenLinks-Opsterlanders.
"Wij zijn geen doemdenkers maar we moeten ons wel realiseren dat het twee voor twaalf is voor onze planeet. Biodiversiteit, klimaat en een circulaire economie zijn te belangrijk om alleen over te laten aan de mienskip. De overheid hoort een goede rentmeester te zijn en hier zijn we met ons allen verantwoordelijk voor," aldus Elske Beintema fractievoorzitter van GroenLinks-OpsterLanders.