Aantal reizigers station Leeuwarden met zes procent toegenomen

Het aantal reizigers dat via het station van Leeuwarden reist is in 2018 met zes procent toegenomen. Leeuwarden is daarmee na Groningen het drukste treinstation van Noord-Nederland. Assen staat op de derde plek.
It stasjon fan Ljouwert © Omrop Fryslân, Jitze de Vries
In Noord-Nederland is Groningen het grootste station met 17.768 reizigers. Al liep dat aantal wel terug met een procent. Leeuwarden staat op de tweede plek met 10.303 in- en uitstappers, dat is een groei van zes procent. Assen staat op de derde plaats op de ranglijst van het noorden met 8569 reizigers per dag. Een groei van drie procent. Het grootste station van Nederland is nog altijd Utrecht Centraal, met 194.000 in- en uitstappers. De tweede plek gaat naar Amsterdam Centraal met 192.000 reizigers per dag.

Wolvega

In Wolvega is het aantal reizigers teruggelopen met zeven procent. Het ging in 2018 om 1575 reizigers. In 2017 waren dat er nog 1699. Het station in Steenwijk het opmerkelijk goed, laat de NS weten. Daar is sprake van een groei van vijf procent. Van 3646 naar gemiddeld 3825 reizigers per dag. Het lijkt er op dat een deel van de Stellingwerfse reizigers naar Steenwijk uitgeweken is.
Station Meppel is ook gegroeid, met zes procent. In de andere richting groeide Station Heerenveen met één procent. Sinds december 2017 stopt de intercity tussen Leeuwarden en Zwolle niet meer bij de stations Wolvega, Grou-Jirnsum en Akkrum.
Al jaren geeft de NS een actueel beeld van het aantal in- en uitstappers per station. In dit geval zijn het de eerste cijfers na een ingrijpende aanpassing van de dienstregeling in 2017. Deze percentages zijn gebaseerd op de NS-reisgegevens van het afgelopen jaar en gaan uit van een gemiddelde werkdag. De lijst bestaat alleen uit de stations en trajecten waar de NS rijdt.