Oproep zorginstellingen Leeuwarden: stel gemeenteplannen uit

De gemeente Leeuwarden moet een 'pas op de plaats' maken als het gaat om het doorvoeren van de nieuwe plannen voor de zorg. Dat vinden vier grote zorgaanbieders. In een brief aan wethouder Herwil van Gelder laten de bestuurders van GGZ-Friesland, zorggroep Alliade, de Kwadrantgroep en de ROZ-groep weten dat er nog teveel risico's zijn voor hun cliënten.
Âldereinsoarch © Shutterstock.com
In de gemeente Leeuwarden moet de komende jaren 3,6 miljoen euro worden bezuinigd op de zorg, de zogenoemde WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geholpen worden in de dagbesteding. Het plan zorgt voor veel onrust bij zorgaanbieders en hun cliënten.

Van Gelder paait aanbieders

De vier aanbieders hebben afgelopen maandag met Van Gelder rond de tafel gezeten. De wethouder heeft daar twee voorstellen gedaan om de partijen mee te krijgen in het nieuwe zorgplan. Zo is aan de partijen gevraagd om mee te werken aan een proef die gaat om het geven van indicaties. Die zijn nodig voor het krijgen van zorg. Dat proces moet veel makkelijker en ook moet er minder worden gewerkt met beschikkingen.
Van Gelder zijn tweede voorstel is dat er meer mensen die nu zorg krijgen in een beschermde omgeving (tweedelijns) overgaan naar een situatie waarin ze dat niet meer hebben. In deze laatste situatie zijn de cliënten aangewezen op bijvoorbeeld thuiszorg. In het plan heet dat de basissteun, dat is de zogenoemde eerstelijnszorg.

Problemen voorkomen

In het zorgplan stelt Van Gelder voor dat meer mensen vanuit de tweedelijnszorg overgaan naar de eerstelijnszorg. Zorginstellingen zijn het daar niet mee eens. Zij vinden de risico's voor hun cliënten, het personeel en de inwoners van Leeuwarden te groot. Door een verandering van de zorg en de begeleiding kan het zo zijn dat sommige mensen zorg gaan mijden, terwijl ze die wel nodig hebben. Dat kan voor problemen zorgen, zo waarschuwden de aanbieders al eerder. Al kunnen ze zich wel vinden in de proef om minder bureaucratisch te werken.
Woensdag neemt de gemeenteraad van Leeuwarden een besluit over de toekomst van de zorg, de WMO, in de gemeente Leeuwarden.