Tunnel bij Feanwâlden is klaar: fietsers kunnen veilig oversteken

De fietstunnel in Feanwâlden bij de Goddeloaze Singel is vrijdag geopend. Met deze tunnel kunnen fietsers veilig het passeren en hoeven zij de overweg bij de oude singel niet meer te gebruiken.
De tunnel yn oanbou © Projectbureau De Centrale As
De wens voor een veilige oversteekplek kwam van de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As. De oude overweg zal in september worden weggehaald door ProRail. Tot die tijd is het afgesloten.
De tunnel is geopend door Bertus Mulder (voorzitter van De Sintrale As) en wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel. Ook waren daar leerlingen van basisscholen De Frissel en de Dr. Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden bij.

Bloembommen

De kinderen kregen voor de opening een gastles van natuureducatiecentrum De Klyster over wilde bijen en bloemen. Er zijn om en nabij 1.400 zogenaamde bloembommen gemaakt en gezaaid. Zo wil De Sintrale As als project ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving.