Techniekonderwijs Heerenveen, Gorredijk en Wolvega krijgt 3,3 miljoen

Het beroepsgerichte techniekonderwijs van het vmbo en mbo in Heerenveen, Gorredijk en Wolvega krijgt 3,3 miljoen euro subsidie om het onderwijs te versterken. Het projectplan van de samenwerkende instellingen is deze week door het ministerie goedgekeurd. Het is volgens de scholen nodig om genoeg technici te behouden voor de regio.
Het Kei College in Heerenveen © Omrop Fryslân
De toekenning betekent dat het Kei College, het Linde College, de Burgemeester Harmsmaschool, het Nordwin College, Terra Wolvega, ROC Friese Poort en het Friesland College de plannen kunnen uitvoeren. Dat zal komend schooljaar starten onder de naam: 'Sterk Techniek Onderwijs Regio Heerenveen, Wolvega en Gorredijk.'

Nog een flinke klus

Er zal samenwerking worden gezocht met de overheid en het bedrijfsleven in de regio. De scholen willen ervoor zorgen dat het aantal leerlingen in het techniekonderwijs gelijk blijft, met name als het gaat om de technische profielen van het vmbo die beroepsgericht zijn. Volgens de scholen is dat nog een 'stevige ambitie in tijden van een dalend leerlingenaantal.'
Het onderwijs van de basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo moeten beter op elkaar aansluiten. Scholen, het bedrijfsleven en de overheid zoeken elkaar op omdat ze genoeg technici willen houden in de regio.

Tekort

Directeur Peter van Tuinen van het Kei College in Heerenveen: "Er is een enorm tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de techniek. De verwachting is dat het tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen." Daarom is het bedrag erg belangrijk. "We hebben hier in de regio mooie bedrijven. Hoe mooi is het wanneer zij ons kunnen helpen bij het bekwamen van hun eigen toekomstige personeel."