Waddeneilanden roepen kabinet op om te stoppen met boringen in de Waddenzee

Na aanleiding van een oproep van de Waddenvereniging heeft de commissie voor werelderfgoed van Unesco een brief geschreven aan minister Wiebes. In deze brief geeft Unesco aan dat er grote zorgen zijn over boringen in de Waddenzee. Unesco vraagt de minister meer informatie over de gaswinning. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden heeft gereageerd met een brief aan het kabinet om duidelijk te maken dat het de oproep van Unesco steunt.
© Remco de Vries
De Waddeneilanden vragen het kabinet om Unesco serieus te nemen, omdat de Waddenzee beschermd en behouden moet worden. De Waddeneilanden hebben al eerder aangegeven dat de gaswinning moet worden afgebouwd.

Economische schade

Volgens het samenwerkingsverband dreigt de economie van de Waddeneilanden schade op te lopen door de gaswinning. Toeristen komen naar de Waddeneilanden voor rust, ruimte en de bijzondere natuur. Het kan volgens het Samenwerkingsverband Waddeneilanden niet zo zijn dat er naar gas wordt geboord op zo'n kleine afstand en zelfs in erkende natuurgebieden.

Werelderfgoed

De Waddenzee is werelderfgoed en de eilanden Texel en Schiermonnikoog zijn aangewezen als nationale parken. Bovendien is de hele Waddenzee, alle Waddeneilanden en een deel van de Noordzee boven de eilanden Natura2000-gebied.