Zeldzame bijenorchis aangetroffen in de Makkumerwaarden

It Fryske Gea heeft een bijzondere waarneming gedaan in de Makkumerwaarden, een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Makkum dat in beheer is bij de instantie. Zij hebben daar een zogenoemde bijenorchis aangetroffen. Dat is een erg zeldzame orchidee, helemaal voor Fryslân.
De bijenorchis © Wikimedia Commons
De bloem komt niet veel voor in ons land. En als hij wel ergens voorkomt, is het met name in het zuiden van Nederland. Volgens beheerder It Fryske Gea is het een prachtig natuurresultaat.
De orchidee heet de bijenorchis omdat het onderste blad aardig op een honingbij lijkt. In de zomer van 2013 werd de orchidee gevonden op Terschelling, dat was de eerste keer dan de bloem op een Fries Waddeneiland werd aangetroffen.