Nog veel vragen over zorgplan Leeuwarden

De plannen voor de verandering in de zorg in de gemeente Leeuwarden zorgen voor veel vraagtekens. De gemeente worstelt al meer dan een jaar met het 'dossier zorg' en de grote tekorten. Volgende week woensdag moet de gemeenteraad een besluit nemen, maar dan moet er eerst meer duidelijkheid komen over de rol van de vrijwilligers in de zorg.
Thússoarch © Omrop Fryslân
De grote vraagtekens van de raadsleden zitten vooral in de rol van de vrijwilligers. Carlijn Niesink van de ChristenUnie Leeuwarden: "Er moet meer tijd genomen worden om het plan verder uit te dokteren. Er wordt nu van ons als raad verwacht dat we nu instemmen met iets, waarvan we niet weten wat."
In het nieuwe plan wordt een groot beroep gedaan op vrijwilligers. Zo kunnen ze in sommige gevallen lichte zorgtaken overnemen. Wethouder Herwil van Gelder zei met nadruk dat ze niet het plek innemen van professionals, maar dat de vrijwilligers aanvullend werken.
De vraag is alleen of er genoeg vrijwilligers zijn. In het rapport van de Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden, VOL, staat dat er nu niet genoeg zijn. Toch is de VOL positief en denkt dat het kan lukken.
Verslaggever Hayo Bootsma was woensdagavond bij de gemeenteraad in Leeuwarden
Een ander punt is de aanbesteding van de zorg in de gemeente. De PvdA, de grootste partij in de raad, is daar op tegen. Fractievoorzitter Lutz Jacobi wil dat onderzocht wordt of er een andere manier kan worden gevonden.
Het gaat dan om 'Open House'. Dan sluit je als gemeente contracten af met meerdere aanbieders om zorg te leveren. Wethouder Van Gelder zegt toe dat hij voor volgende week terugkomt en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Verslaggever Hayo Bootsma over: wat gebeurt er de komende dagen nog?

Nieuw zorgplan: hoe zit dat?

In Leeuwarden zijn grote tekorten in het sociaal domein. Het gaat dan onder andere om de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor 2021 moet er jaarlijks 3,6 miljoen euro bezuinigd worden. Het grootste gedeelte van dat bedrag is gevonden. Het gaat nu nog om één miljoen euro. Om dat bedrag te besparen wil de gemeente Leeuwarden inzetten op vrijwilligers. Er moeten wijk- en dorpskamers komen waar mensen binnen kunnen kopen als ze hulp of zorg nodig hebben.
Maar juist op dat onderdeel van het plan komt veel kritiek. Want de vraag is of vrijwilligers zomaar zorgtaken over kunnen nemen. Ook is het maar de vraag of mensen naar het wijkcentrum gaan om hun problemen daar te bespreken. Want wat als een vrouw daar komt met het verhaal dat ze hulp nodig heeft omdat haar man haar mishandeld? Veel hulpverleners verwachten dat juist deze mensen daar geen hulp gaan zoeken.