Bewoners recreatiepark Yn 'e Lijte maken zich geen zorgen

Een groot gedeelte van de groep vaste bewoners van Yn 'e Lijte maakt zich geen zorgen over hun toekomst op het Grouster recreatiepark. Ze zien een gesprek met de gemeente met vertrouwen tegemoet.
Rekreaasjepark Yn'e Lijte Grou © Omrop Fryslân
De gemeente Leeuwarden moet van 35 adressen opnieuw bekijken of ze daar wel permanent mogen wonen. Dit werd woensdag duidelijk uit de uitsprak van de Raad van State. De gemeente Leeuwarden zei daartegenin dat zij genoeg doet om permanente bewoning tegen te gaan. Maar volgen de Raad van State heeft de gemeente niet genoeg onderzoek gedaan toen ze een groot aantal woonvergunningen afgaf voor het recreatiepark.
De zaak was aangespannen door eigenaar Jan-Jan Brouwer, want volgens hem verandert het eiland bij Grou langzaamaan in een gewone woonwijk. Dat zou in strijd zijn met gemeentelijk en provinciaal beleid.
De famylje Bakker gean der net fan út dat se fuort moatte.
De familie Bakker woont sinds 2010 op het park. Volgens hen is alles vastgelegd op papier en zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaar over de permanente bewoning. Ze zijn ervan overtuigd dat ze er kunnen blijven wonen.