VOL: "Te weinig vrijwilligers voor overname zorgtaken Leeuwarden"

Er zijn in de gemeente Leeuwarden niet genoeg vrijwilligers om zorgtaken over te nemen van de professionals. Dat schrijft de Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (VOL) in een rapport aan de gemeenteraad. De raad had gevraagd om een analyse van de beschikbaarheid en de inzet van vrijwilligers. Het rapport zou donderdag worden gepubliceerd. Op aandringen van de raad is het woensdag al vrijgegeven.
© Omrop Fryslân
Om op zorgkosten te besparen wil de gemeente Leeuwarden een groter beroep doen op vrijwilligers. Zij zouden taken kunnen overnemen van personeel in zorginstellingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleine hulptaken in het huishouden. Een van de vragen die veel raadsleden hebben, is of er wel genoeg vrijwilligers zijn. En ook of zij wel geschikt zijn om mensen goed te helpen.

VOL: "Tekort is tegelijkertijd ook een kans"

Volgens het rapport van de VOL zijn er nu niet genoeg vrijwilligers. De organisatie ziet het tekort niet als een zorg, maar als een kans. Bijvoorbeeld door beter samen te werken op het gebied van werving en het uitwisselen van vrijwilligers tussen organisaties. Zeker als vrijwilligers een goede opleiding krijgen en proffesionals op de achtergrond aanwezig zijn om te helpen. Een probleem dat de VOL, ook nu al, ziet is de vergrijzing onder vrijwilligers.

De VOL adviseert de gemeente in te zetten op zeven thema's:

1. Meer aandacht voor werving van vrijwilligers
2. Een PR-plan zodat vrijwilligerswerk constant onder de aandacht blijft
3. Praktische steun
4. Financiële steun
5. Waardering voor vrijwilligers
6. Investeren in het up-to-date houden van de sociale kaart
7. Samenwerking vrijwilligers met de formele partijen
De gemeenteraad praat woensdagavond over de toekomst van de zorg in Leeuwarden, de zogenoemde WMO. Er moet opgeteld 3,6 miljoen euro worden bezuinigd. Volgende week wordt een definitief besluit genomen over de inrichting van de zorg in de gemeente Leeuwarden.