Nieuwe uitkijktoren bij Hemrik gemaakt door studenten na tekening van kinderen

Natuurgebied Hemrikkerscharren heeft een nieuwe uitkijktoren gekregen aan het Himrikerpaed. Bijzonder is dat leerlingen van OBS De Bôge in Hemrik het ontwerp hebben getekend en dat leerlingen van ROC Friese Poort de toren daarna in elkaar hebben gezet.
© Otto van der Galiën, Wetterskip Fryslân
De toren geeft bezoekers uitzicht op het beekdal van het Alddjip. In het gebied bij Hemrik is 81 hectare nieuwe natuur ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. De bedoeling is dat het er goed vertoeven is voor vlinders, libellen en andere insecten. In het gebied is ook een slingerend stroompje aangelegd.

Getekend door schoolkinderen, uitgevoerd door Friese Poort

De leerlingen van openbare basisschool De Bôge kozen eind 2017 hun favoriete ontwerp uit drie tekeningen. Daarna hebben leerlingen van regionaal opleidingscentrum Friese Poort samen met een aannemer de toren gebouwd.
De opening werd verricht door de basisschoolleerlingen. Gedeputeerde Douwe Hoogland, Jesler Kielstra van Staatsbosbeheer en Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân waren daarbij aanwezig.
De gebiedscommissie Koningsdiep houdt zich bezig met de ontwikkeling van het natuurgebied bij het Alddjip. Ze doen dat in opdracht van de provincie en in samenwerking met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten en de gemeente Opsterland.