Amelander raad slecht te spreken over extra geld De Nieuwe Stelp

Op het plan van het college op Ameland om acht ton beschikbaar te stellen voor De Nieuwe Stelp in Hollum is in de raad niet enthousiast gereageerd. Eerder was al 150.000 voorbereidingsgeld beschikbaar gesteld. Dat bedrag is een halve ton meer geworden, maar de wethouder heeft dat net gemeld.
It plak dêr't De Stelp no sit © Google Street View
Sommige raadsleden waren daar slecht over te spreken. Daardoor hadden sommige politici minder vertrouwen in de aanvraag van acht ton extra.
Algemeen Belang Ameland ziet liever dat 70.000 euro wordt uitgegeven voor een schets van het project waar de raad ja of nee op kan zeggen. Een plan om de nieuwbouw in stapjes te doen is volgens wethouder Theo Faber "niet werkbaar. Het project in fases opknippen maakt het geheel niet goedkoper en geeft alleen maar administratieve rompslomp." Hij maakte excuses voor het niet melden van de extra kosten. Het gaat om een miljoenenproject.
Zorgcomplex De Nieuwe Stelp moet in Hollum komen aan de Oranjeweg.
In de vergadering van 15 juli besluit de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van het krediet van 800.000 euro.