Ook in Friesland verschillen in regelgeving over drugsgebruik op straat

Niet alleen in Nederlands als geheel, maar ook binnen Fryslân zijn er grote verschillen als het gaat om de gemeentelijke regelgeving over drugsgebruik op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. In Smallingerland mag men bijvoorbeeld in het openbaar een joint roken. Maar als men vanuit deze gemeente de grens oversteekt naar een van de vijf aanliggende Friese gemeenten, dan mag het ineens niet meer. Volgens deskundigen op het gebied van drugsbeleid is het rommelig.
Friese gemeenten met een totaalverbod op drugsgebruik in de openbare ruimte (naar een overzicht van de NOS) © Omrop Fryslân
In zeven van de achttien Friese gemeenten is er een totaalverbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte. Het gaat om Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Heerenveen en Opsterland. In de andere gemeenten is het wel toegestaan om drugs in de openbare ruimte te gebruiken.

Opiumwet niet gevolgd

De verboden zijn opgenomen in de regels van de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Met publieke ruimten worden bijvoorbeeld straten, parken en openbare gebouwen bedoeld. Het gaat niet enkel om softdrugs, maar veelal ook om harddrugs.
De zeven Friese gemeenten met een volledig verbod volgen daarmee niet de landelijke Opiumwet. Volgens deze wet is het gebruik van soft- en harddrugs juist niet strafbaar, enkel de handel en productie zijn illegaal.

Specifiek gebiedsverbod beter

Deskundigen op het gebied van drugsbeleid geven aan dat een specifiek gebiedsverbod beter is in geval van overlast, maar in veel gemeenten gaat het dus om alle openbare ruimte. Vaak is een verbod niet erg noodzakelijk, maar gebruiken gemeenten het meer om in te kunnen grijpen wanneer dit nodig is.
Volgens de NOS zijn er wel steeds meer gemeenten die zo'n volledig verbod op het gebruiken van drugs in de openbare ruimte afkondigen. In heel Nederland hebben nu 218 van de 355 gemeenten een totaalverbod.