Laagvliegroutes NEE blij met besluit Lelystad Airport, maar "overwinning zeker nog niet binnen"

Het vernieuwde vliegveld bij Lelystad gaat volgend jaar april nog niet open. Door de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid is de planning volgens de minister niet haalbaar. Er is nog geen nieuwe datum bekendgemaakt. In Fryslân protesteert Laagvliegroutes NEE tegen de komst van het vliegveld.
© Omrop Fryslân
Laagvliegroutes NEE is blij met het besluit, zegt Leonhard Beijderwellen van de werkgroep. "Maar de overwinning is zeker nog niet binnen. De minister gaat gewoon door, ondanks de negatieve adviezen en de fouten die er zijn gemaakt. Dat kan ook niet anders, want zij zit helemaal in de lobby van Schiphol."
Beijderwellen hoopt dat er van uitstel afstel komt. "Daar zetten we volledig op in, maar dat hebben we nog niet bereikt. We zijn ontzettend aan het lobbyen bij de politiek in Den Haag." De werkgroep hoopt dat er op 11 september, bij het komende debat, toch een kanteling zal zijn, voornamelijk binnen de coalitie. "Als dat niet lukt, gaan we naar de rechter."
Leonhard Beijderwellen
Volgens Beijderwellen is het goed mogelijk dat de coalitie bijdraait. "Er is nogal het nodige gebeurd. De tegenzin om het vliegveld te openen, wordt steeds groter. Er komen steeds meer scenario's voorbij die schetsen dat het een hele verkeerde beslissing is geweest. Wij hebben een second opinion gedaan op de maatschappelijke kosten-baten-analyse en het vliegveld blijkt helemaal niet economisch rendabel te zijn."
De Raad van State oordeelde eind mei dat het kabinetsbeleid om de uitstoot van stikstof terug te dringen niet deugt. Beijderwellen: "De minister heeft gezegd dat ze een list wil verzinnen. Ik vind het ongelofelijk als je de hoogste rechter van Nederland wil omzeilen met een list. Het ethisch normbesef is heel laag."

Vervelende streek

Laagvliegroutes NEE was bang dat de minister toch nog een vervelende streek zou uithalen net voor het zomerreces. "Dat is dus niet gelukt. Dat betekent dat ze behoorlijk klem zitten. Naar ons idee is het zo dat er een vergunning nodig is, in het kader van de natuurwet. Als die vergunning er moet komen, dan moeten ze een hele vergunningprocedure in", legt Beijderwellen uit.
"Dan heb je op dat moment weer mogelijkheden om bezwaar te maken. Qua stikstof zijn er bezwaren genoeg. Ik heb gekeken naar de Natura 2000-gebieden in Fryslân. Zeven van de negen gebieden onder de routes van Lelystad Airport zitten vol met stikstof."