Niet veel Friezen hebben een 'kist-tot-cake'-uitvaartverzekering

In Fryslân zijn er niet veel mensen die een naturapakket hebben bij een uitvaartverzekering zoals Yarden. "We hebben daar niet zoveel mee te maken", zegt Wilfred Manning van Faber Uitvaartzorg. De meeste mensen hebben een kapitaalverzekering, waarbij uitgekeerd wordt in geld omdat ze vaak bij een vereniging zijn aangesloten. "Van de bijvoorbeeld tien klanten die wij hebben, heeft één een natuurpakket", vult Jan Klaas Faber aan.
útfaertfersekering
Klanten van uitvaartverzekering Yarden moeten bijbetalen als ze een naturapakket hebben. Dat is een verzekering waarbij de uitvaart van kist-tot-cake verzekerd is. Die manier van verzekeren kan niet meer uit, omdat het product veel duurder is geworden in vergelijking met een paar jaar geleden, toen de verzekering werd afgesloten. Dat nieuws heeft de verzekeraar zelf bekendgemaakt. Volgens Faber Uitvaartzorg kon de verzekeraar dit wel zien aankomen. "Het is een verwachtingspatroon naar de mensen toe waar het aan ontbroken heeft", zegt Jan Klaas Faber.

Begrafenisvereniging veel goedkoper

Mensen die een verzekering hebben, kunnen daarnaast ook lid zijn van een uitvaartvereniging. Die geeft korting bij een begrafenis of crematie en is vaak veel goedkoper dan een commerciële uitvaartorganisatie. Zo kost een uitvaart bij De Laatste Eer in Berltsum bijvoorbeeld 1010 euro, terwijl het basistarief bij een commerciële organisatie zoals Yarden 1750 euro is.
Volgens Ria Algra van de Friese Federatie Uitvaartverenigingen en penningmeester van De Laatste Eer in Berltsum zijn er ook bij uitvaartverenigingen niet veel mensen met een 'kist-tot-cake'-verzekering van Yarden.
© Omrop Fryslân
De Friese Federatie Uitvaartverenigingen is de koepel van Friese uitvaartverenigingen. "In Fryslân zijn er ongeveer 190 verenigingen bij ons aangesloten", vertelt Algra. "Dat lijkt veel, maar er zijn meer dan tweehonderd uitvaartverenigingen."
"Een vereniging dekt niet alle kosten, maar is wel veel goedkoper als een verzekering", zegt Algra. Hoeveel goedkoper, hangt van de vereniging af. "De uitkering verschilt van 500 euro tot 2000 euro", vertelt Algra. Dat ligt onder andere aan de contributie die een vereniging vraagt.

Campagnes

Met de komst van commerciële uitvaartorganisaties is het aantal leden van de verenigingen geslonken. "Het probleem van verenigingen is dat ze al meer dan honderd jaar bestaan. Het was altijd normaal dat mensen bij een vereniging zaten. Dat ging van ouder over op kind. Toen 'de grote jongens' een aantal jaar geleden op de markt kwamen, zijn de begrafenisverenigingen een beetje achterover gaan leunen, waardoor er geen jonge leden bij zijn gekomen." Daarbij komt ook dat de commerciële organisaties veel geld gestoken hebben in campagnes voor nieuwe leden, terwijl begrafenisverenigingen geen winstoogmerk hebben.

Inhaalslag

"Dat een vereniging geen winst hoeft te maken, scheelt heel erg in de kosten. Dat weten veel mensen niet", zegt Sybren Klaas Visser van de Laatste Eer. "We willen nieuwe jonge leden krijgen, want die hebben we nodig voor de toekomst van de vereniging. We zijn al veel te lang op de achtergrond gebleven in het uitvaartgeweld. Het is tijd voor een inhaalslag."

Keurmerk

De Friese federatie wil ook een nieuwe impuls geven aan de uitvaartverenigingen. "We komen binnenkort met een nieuwe website die veel duidelijk moet maken", zegt Algra. "Daarnaast werken we met een landelijke norm, de zogenoemde nardusnorm", legt ze uit. Dat is een keurmerk waar verenigingen mee werken. "Veel mensen maken een keuze aan de hand van keurmerken, maar de verenigingen kunnen niet meekomen met de commerciële organisaties."