Onderzoek naar Salomon Levy, de volksheld van de Westereen

In het muziekstuk Salomon, It Kollumer Oproer staat één man centraal: Salomon Levy. Hij was een rebellenleider die in opstand kwam tegen de Franse overheersing in 1797. Maar er is nog heel veel onbekend over Levy, daarom is er een team van 20 mensen bezig geweest om er meer informatie over te vinden.
© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
Een van de onderzoekers is Theo Delfstra, een redacteur van het historische blad De Sneuper. Hij vertelt dat er in de jaren '30 en '40 al eerder een theaterstuk is geweest over de Kollumer Oproer. "Alle rollen die nu gespeeld worden waren er toen ook, uitgezonderd Salomon Levy. Niemand wist toen wie hij was."

Het huis van Salomon

Nu is er nog steeds niet veel over hem bekend. De grootste ontdekking is de plaats waar Salomon gewoond heeft in De Westereen. Delfstra: "Salomon Levy leefde in een tijd dat dit ook niet geregistreerd staat in een kadaster. Hij was ook geen huiseigenaar. Hij heeft nooit een huis gekocht. Dus wij moesten nog oudere bronnen vinden en die koppelen aan het kadaster. Het is heel specialistisch werk, maar uiteindelijk heeft Piet de Haan het voor elkaar gekregen dat te ontdekken."
Theo Delfstra oer de rebellenlieder Salomon Levy
Historisch gezien was Salomon een heel interessant figuur voor het team om te onderzoeken, aldus Delfstra. "Hij was een vrijheidsstrijder en een koopman. Dat past echt in het plaatje van De Westereen." Daarnaast heeft hij heel veel afstammelingen in De Westereen. Er zijn ongeveer 20.000 mensen die van hem afstammen en een groot gedeelte daarvan woont nog in de omgeving van De Westereen. Twee van de afstammelingen zijn onder andere Syb van der Ploeg en Marcel Smit, die ook in het theaterstuk optreden.
Bij Omrop Fryslân is deze week iedere dag aandacht voor het iepenloftspul Het Kollumer Oproer; van de historie tot de voorbereidingen. Zanger Syb van der Ploeg speelt de hoofdrol van Salomon Levy en Steven de Jong doet de regie. Het stuk gaat op donderdag 4 juli in première.