Regiecentrum over kindermishandeling: beter signaleren en hulpverlening op maat

Mensen zouden kindermishandeling beter moeten signaleren en de hulpverlening moet meer op maat. Dat zegt Lutske de Vries van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid naar aanleiding van een onderzoek uit 2018. Daaruit kwam dat twee van de drie Friese jongeren, die verplicht behandeld worden in de jeugdzorg, te maken hebben gehad met kindermishandeling.
Jeugdsoarch © Shutterstock.com
Volgens de Vries denken mensen vaak aan slaan en schoppen bij mishandeling, maar psychische verwaarlozing en mishandeling worden ook steeds meer. "Kinderen worden dan bijvoorbeeld de hele dag genegeerd, dat zie je niet gelijk terug bij het kind. Maar op de langere termijn is dit wel schadelijk." Het probleem hiermee is dat mensen dit minder snel herkennen, zegt de Vries.

Gedrag van ouders

Om mishandeling beter te herkennen heeft ze wel een tip: "Wat vaak wel te zien is, is het gedrag van de ouders. Denk aan buren die bijvoorbeeld veel ruzie hebben en dagelijks schreeuwen. Dan kun je er aan denken om iemand te bellen om te vragen: wat kan ik hiermee?".
Lutske de Vries van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid over wat mensen kunnen doen aan kindermishandeling
Wat na het signaleren van mishandeling belangrijk is volgens de Vries, is dat de hulp voor het kind goed geregeld wordt. "Het is heel belangrijk om te kijken wat er precies aan de hand is met het kind. Als er 100 kinderen mishandeld worden, dan is er niet één aanpak voor. Dat werkt niet." De Vries vindt dat hulpverleners naar elk kind moeten kijken en dan op maat moeten doen wat werkt.