'Klimaatstudie moet Leeuwarden als universiteitsstad op de kaart zetten'

Hoe moeten we omgaan met de gevolgen van klimaatverandering? Wat zijn de bedreigingen en wat zijn de kansen? Naar antwoorden op deze vragen wordt binnenkort gezocht op Campus Fryslân in Leeuwarden. De campus heeft een overeenkomst gesloten met een grote internationale organisatie, wat ervoor zorgt dat een speciale nieuwe wetenschappelijke opleiding wordt opgezet in de Friese hoofdstad.
'Klimaatstúdzje moat Ljouwert as universiteitsstêd op de kaart sette'
Die 'grote internationale organisatie' is de Global Center on Adaptation van de VN. Deze organisatie is dit jaar opgericht en wil ervoor zorgen dat mensen over de hele wereld weten hoe men moet omgaan met de verandering van het klimaat en de gevolgen ervan. Een van de onderdelen daarvan is het opzetten van onderwijs en onderzoek. De studie in Leeuwarden moet de eerste van de wereld op dit gebied worden.
Het is een prestigieuze opdracht die Leeuwarden als universiteitsstad internationaal op de kaart moet zetten. Zo denkt althans decaan van Campus Fryslân Andrej Zwitter erover. "Wij zijn heel blij dat we meteen contact hebben gelegd met deze organisatie toen we er van hoorden. Het past heel erg bij onze missie van het zoeken naar lokale oplossingen. En we hebben hier natuurlijk direct te maken met die gevolgen van de klimaatverandering. Denk alleen al aan de Waddenzee en alles wat daar gebeurt."
Hoe de opleiding er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt. Daarna moet het ministerie nog een officiële goedkeuring geven, net als de universiteit. Zwitter heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. "Het helpt natuurlijk enorm dat zo'n belangrijke organisatie achter je staat."
Wanneer de opleiding in Leeuwarden een succes wordt, is het de bedoeling dat het op meer plekken op de wereld wordt aangeboden. "Zo moet er ook een netwerk ontstaan van kennis over deze grote uitdaging voor de wereld", besluit Zwitter.
Decaan Andrej Zwitter over de komst van de klimaatopleiding naar Leeuwarden