Zorgaanbieders Leeuwarden waarschuwen voor inzet vrijwilligers

Bij zorgaanbieders in Leeuwarden zijn grote twijfels over de inzet van vrijwilligers. Ze zijn niet geschikt voor het helpen van mensen die meerdere problemen hebben en de vraag is of er genoeg vrijwilligers zijn. Wethouder Herwil van Gelder wil dat een deel van de zorg overgaat naar wijkcentra en dorpshuizen. Zo kan een hoop geld worden bespaard, denkt hij. In Leeuwarden was maandagavond de mogelijkheid om mee te praten over de plannen voor de zorg.
Thússoarch © Omrop Fryslân
In de gemeente Ljouwert moet de komende jaren 3,6 miljoen euro worden bezuinigd op de zorg, de zogenoemde WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die worden geholpen in de dagbesteding.
Een van de mensen die maandagavond meepraatte was Erik Blank van de Vrijwilligers-Organisatie-Leeuwarden (VOL). Hij is wel tevreden met de plannen. Volgens hem kunnen vrijwilligers veel taken overnemen. Er zijn grote twijfels of er genoeg vrijwilligers zijn, zo kwam de vraag van Lijst058-raadslid Selo Boxman.
Volgens Blank moet het lukken wanneer er beter samengewerkt wordt. Ook is hij niet bang voor de kwaliteit: "Het zijn goed getrainde vrijwilligers. Door middel van training kun je expertise wel naar een hoger plan brengen", gaf hij antwoord op een vraag van CDA'er Fokelien van der Meulen. Opvallend is al dat een rapport over hoe de VOL alles inrichten en opzetten wil, pas donderdag komt. Dat is een dag na het debat in de gemeenteraad van Leeuwarden.
© Gemeente Ljouwert
De Adviesraad Sociaal Domein blijft kritisch. De adviesraad die (on)gevraagde adviezen geeft over de zorg in de gemeente Leeuwarden vindt dat de aanbesteding van het zorggedeelte moet worden opgesplitst. Zo moet er een aparte aanbesteding komen voor mensen met ingewikkelde problemen.
Toch ziet Joop Abma van de raad wel mogelijkheden bij de inzet van vrijwilligers. Het systeem moet dan alleen wel goed worden opgezet, met genoeg vrijwilligers en buurtkamers die snel kunnen opschalen. "Dan biedt het kansen", zegt Abma. Hij is dan ook voorstander van het terugdringen van opbouwwerkers in de wijk. Dat zijn mensen die zich richten op het verbeteren van de woon- en levensomstandigheden. Die zouden een aantal sociale problemen kunnen voorkomen.

Zorgaanbieders zijn er niet

De grootste zorgaanbieders in de gemeente Leeuwarden waren maandagavond niet aanwezig. Het gaat dan onder andere om GGZ-instelling Mind Up, opvangorganisatie Zienn, ondersteuningsorganisatie Amaryllis en zorggroep Noorderbreedte. Die laatste gaf eerder in een brief aan de plannen nog niet concreet genoeg te vinden.
Ook zet de organisatie grote vraagtekens bij de inzet van dorps- en buurtkamers, plekken waar vrijwilligers mensen ontmoeten die zorg nodig hebben. Ze zijn dan met name bang voor de begeleiding van mensen die aan dementie lijden en niet in staat zijn duidelijk te maken welke zorg ze precies nodig hebben.

Een te 'rooskleurig' beeld

Sietske Inberg van de Samenwerkende Bewonersorganisaties (SBO), de partij die het opneemt voor de belangen van onder andere dorps- en wijkorganisaties, is ook kritisch. Met name over de inzet van de vrijwilligers. Volgens Inberg wordt er een te 'rooskleurig' beeld geschetst. De belasting van die groep wordt hoog, zo denkt het SBO. Er moet dus veel gedaan worden aan de begeleiding van de vrijwilligers, zo zegt Inberg. Want, zo stelt ze, er worden grote verantwoordelijkheden op de schouders van die groep gelegd, terwijl de vraag is of die daar wel thuis horen.
Toch ziet het SBO ook positieve kanten: het is goed voor het bestaansrecht van de wijk- en dorpshuizen.
Komende woensdag gaan de partijen in de gemeenteraad met elkaar in debat. Dan wordt duidelijk hoeveel steun de plannen fan wethouder Van Gelder krijgen. Een week later wordt zoals het nu lijkt een definitief besluit genomen over de inrichting en toekomst van de zorg in Leeuwarden.