Baard, Franeker en Easterlittens winnen bij IFK Jeu de Pelote

Baard, Franeker en Easterlittens hebben vrijdagavond gewonnen bij het IFK Jeu de Pelote in Easterlittens. Baard moest tegen Makkum en zette een score neer van 7-6. Franeker was met 7-4 te sterk voor Menaam en Easterlittens had eigenlijk geen tegenstander aan Dronryp, want het werd 8-2.
© Henk Bootsma
Komende maandag gaat het IFK Jeu de Pelote in Easterlittens verder vanaf 18.30 uur met de partijen Wjelsryp-Grou, Stiens-Wommels en Leeuwarden-Reahûs/Turns.
Jeu de Pelote is een variant van het kaatsen die verschilt met het traditionele Friese spel: zo bestaan de parturen uit vijf spelers en is het veld een stuk smaller.