Definitief besluit over toekomst Caparis: vier gemeenten blijven eigenaar

Vier Friese gemeenten blijven eigenaar van werkvoorzieningsorganisatie Caparis. Dat zijn Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland. Vier andere Friese gemeenten - Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen - zeggen hun aandeelhouderschap op. Ze blijven wel zaken doen met Caparis. Dat is de uitkomst van de aandeelhoudersbijeenkomst van vrijdag.
Caparis © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Woordvoerder Friso Douwstra, wethouder van de gemeente Leeuwarden, zegt dat er met het besluit nu zekerheid is over de toekomst van de medewerkers van Caparis. Zij kunnen hun werk behouden. Er was de afgelopen jaren veel onrust bij Caparis. Dat had te maken met de in 2015 ingevoerde Participatiewet. Die heeft gevolgen voor mensen die het zonder hulp niet redden op de arbeidsmarkt. Op hetzelfde moment verdween ook de Wet Sociale Werkvoorziening, waardoor de positie van Caparis onzeker werd.
Na de zomervakantie zullen de acht gemeenteraden een definitief besluit nemen over hun rol bij Caparis.
Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden over Caparis