Laatste keer internationale dansgroepen bij Bolswarder Heamiel: "Dubbel gevoel"

De internationale folkloristische dansgroepen die al jaren meelopen in de Heamieloptocht in Bolsward, zijn er dit jaar voor het laatst. Belangrijkste reden dat de organisatie ermee stopt is een gebrek aan genoeg gastgezinnen. "Toen ik een poos geleden begon, waren er nog 60 gastgezinnen. Nu nog 25", zegt voorzitter Bas Flapper.
Heamiel
Voor de 31e editie van het Internationaal Dansfestival komen de groepen uit Indonesië, Peru, Letland, Polen en Slowakije. Ze tonen de verschillende culturen en variërende folklore aan de bezoekers. Bij de opening van de Bolswarder Heamieldagen komen ze dansend met de praalwagens door de stad. Het dansfestival is van een aparte organisatie en staat verder los van het Heamiel.
Het tekort aan gastgezinnen is niet het enige probleem, zegt Flapper. "We zitten ook met de bestuursopvolging en we hebben een tekort van 25 personen bij de logistiek."

Contacten leggen

Dat van de gastgezinnen is wel het grootste probleem. "Het festival ontstaat en bestaat door de uitwisseling van culturen door gastgezinnen. We zijn geen entertainmentbedrijf, we willen contacten leggen." En daarvoor heeft de organisatie behoefte aan gastgezinnen, maar daar is dus een tekort aan. "We hebben nu scholen en en campings nodig om mensen onderdak te geven. En we weten zeker dat van die gastgezinnen circa tien zeggen: gelukkig dat het de laatste keer is, want we willen er wel eens mee stoppen. Sommigen doen doen al voor de 31e keer mee."
Het doet Flapper pijn dat het de laatste keer is, maar hij staat achter het besluit. "Het geeft een dubbel gevoel, maar we willen niet dat we groepen contracteren die we uiteindelijk niet onderdak kunnen bieden. Op je hoogtepunt stoppen, zei m'n vader vroeger altijd. Dat doen we ook."