Rook- en stookverbod op Ameland

In de bossen en op natuurterreinen op Ameland geldt weer een rook- en stookverbod. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van de aanhoudende droogte.
Smook- en stookferbod op It Amelân
Het verbod houdt in dat je binnen dertig meter van een kwetsbaar gebied geen vuur mag gebruiken. Kwetsbare gebieden zijn bossen, heide-, veen- en duingebieden.

Tot 24 juli

De einddatum van het verbod is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar het verbod geldt vooralsnog tot 24 juli..
Vorig jaar was het gebruik van vuur ook verboden op de waddeneilanden. Toen was het extreem droog.