Wergeaster dorpsenquête maakt veel los

Op een enquête georganiseerd door een aantal inwoners van Wergea reageerden maar liefst 67 procent van de inwoners. Daardoor kwamen veel vragen en antwoorden boven water, bijvoorbeeld over het wonen in het dorp. Dit bleek uit een bijeenkomst van 'Perspektyf Wergea ', de doorstart van Plaatselijk Belang.
De bijeenkomst van 'Perspektyf Wergea' afgelopen woensdag © Omrop Fryslân
"Wij hebben veel mensen gevonden die de enquête deur aan deur wilden brengen bij mensen. Dus aanbellen en echt geven", zegt Rinie Boermans uit de werkgroep Perspektyf Wergea. Daarom hebben er volgens haar zo veel mensen op gereageerd.
De enquête was voor de groep een manier om te kijken waar het dorp behoefte aan heeft. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht om als dorp een flat over te nemen om zo een huisvesting voor starters, ouderen en mensen in scheiding te creëren. Maar of die behoefte er ook echt is, moet blijken uit de enquête.

Openbaar vervoer en seniorengymnastiek

De resultaten worden pas in november verwacht, maar er zijn al een paar zaken duidelijk. Volgens de Wergeasters die hebben gereageerd op de enquête moet er beter openbaar vervoer en seniorengymnastiek onder begeleiding komen. Daarnaast hebben 129 mensen zich aangemeld omdat ze een talent hebben en wel iets voor het dorp willen betekenen.
Wergeasters Paula Wobbes en Rinie Boermans over de enquête
Sinds 2016 was het Plaatselijk Belang van Wergea al bezig met het zoeken van nieuwe bestuursleden. Dat lukt niet en daardoor is het Plaatselijk Belang gestopt. Het oprichten van 'Perspektyf' was daarom ook belangrijk voor het dorp. Het grootste verschil met deze nieuwe groep is dat ze zichzelf niet het bestuur noemen, maar het formeel eigenlijk wel zijn.

"Dit is de enige manier om het vol te houden. "

"Besturen is niet leuk. Wij zijn er meer voor de gezelligheid en dat Wergea blijft leven. Dat iedereen meedoet", zegt Wergeaster Paula Wobbes. "En dit is de enige manier om het vol te houden.